Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 12.04.2023/Pykälä 138


Liite 1 Eloisa_Koulutus- ja kehittämissuunnitelma_ 2023

 

Koulutus- ja kehittämissuunnitelma 2023

 

Yhteistyötoimikunta 22.03.2023 § 26 

 

 

 

Valmistelija  Rekrytointi- ja osaamisen kehittämisen päällikkö Päivi Salovaara, p. 050 389 9202

 

Etelä-Savon hyvinvointialueen koulutus- ja kehittämissuunnitelma laaditaan yhtistoimintamenettelyssä ja se on osa hyvinvointialueen tulevaa henkilöstöstrategiaa. Se kokoaa palvelusuhteiden määriä ja niiden kehitystä koskevat tiedot sekä henkilöstöä koskevat keskeiset kehittämistoimenpiteet ja koulutusta koskevat linjaukset vuodelle 2023. Samalla se määrittelee täydennyskoulutuksen ja muun koulutuksen periaatteet ja toteutuksen. Nämä päivitetään vuosittain suunnitelman laadinnan yhteydessä. Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota myös osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin ja joustaviin työaikajärjestelyihin.

 

Suunnitelman toteutumisen seuranta on osa suunnitelman vuosittaista käsittelyä. Seurannan avulla työnantajan ja työntekijöiden molemminpuolinen avoimuus ja luottamus lisääntyvät ja henkilöstöedustajat voivat seurata suunnitelmaan liittyvien asioiden oikeudenmukaista toteutumista. Tavoitteena on tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu eri ammattiryhmien ja yksilöiden välillä.

 

Esitys  

Yhteistyötoimikunta käy asiasta keskustelua ja hyväksyy osaltaan koulutus- ja kehittämissuunitelman.

 

 

Päätös  Yhteistyötoimikunta keskusteli asiasta ja kommentoi suunnitelmaa.

  Esitetyt lisäykset ja kommentit

 

-          Tehdään erillinen dokumentti Eloisan rekrytointipolitiikasta, joka linkitetään koulutus- ja kehittämissuunnitelmaan.

-          Oppisopimusopiskelijoiden teoriapäiviä varten olevien palkallisten vapaapäivien määrä tulee olla enenmmän kun 10 pv/vuosi.

-          Linkitys tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

 

Kommentteja voi toimittaa Päivi Salovaaralle.

 

Koulutus- ja kehittämissuunnitelma viedään uudelleen valmisteluun ja tuodaan uudestaan yhteistyötoimikunnan käsittelyyn.

 

                   Koulutuskoordinaattori poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 9:22.

 

 

Yhteistyötoimikunta 22.03.2023 § 26 

 

 

 

Valmistelija                Rekrytointi- ja osaamisen kehittämisen päällikkö Päivi Salovaara,

                                     p. 050 389 9202 

 

 

 

 

Esitys  Yhteistyötoimikunta käy asiasta keskustelua ja hyväksyy osaltaan koulutus- ja kehittämissuunnitelman.

  

 

 

Päätös                            Keskustelun jälkeen päädyttiin pitäytymään 10 sovitussa   palkallisessa koulutuspäivässä/vuosi. Perusteena tasavertainen kohtelu Eloisan muun henkilöstön kanssa. Seurataan jatkossa oppisopimushakijoiden määriä ja mahdollisia poissaoloja. Yhteistyötoimikunta keskusteli asiasta, merkitsi sen tiedoksi ja vie Koulutus- ja kehittämissuunnitelman edelleen aluehallitukseen.  

  

 

Aluehallitus 12.04.2023 § 138  

3414/00.02.01/2023  

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

  

 Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.