Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 12.04.2023/Pykälä 139


Liite 2 Sanna Niemelän valtuustoaloite 19.12.2022

 

Aluevaltuutettu Sanna Niemelän valtuustoaloite 19.12.2023 aloite asiakasmaksuista vapauttamisen ja alentamisen tiedotuksesta

 

Aluehallitus 16.03.2023 § 107 

 

 

 

Valmistelija hankinta- ja talousjohtaja Vesa Vestala, puh. 044 351 2540

 

 Toimenpide ei ole ollut mahdollinen Essoten ja Vaalijalan laskutusjärjestelmissä, koska näissä on laskuun tulevan merkkimäärän osalta rajoituksia ja jo nyt on merkkimäärä rajoitettu. Huomattavien postimaksukustannusten takia irrallisia ohjeistuksia ei ole käytetty.

 

 Ostolaskujen elinkaarikilpailutuksen myötä (saatiin päätökseen 27.2.2023) saadaan hyvinvointialueen käyttöön laskutusjärjestelmä, joka mahdollistaa suuremman merkkimäärään ja sitä kautta laajemman ohjeistuksen lisäämisen laskuissa kustannustehokkaasti.

 

 Asiakasmaksuista vapauttamisen ja alentamisen tiedottamista löytyy Eloisan ja muiden toimijoiden internet sivustoilta hyvin laajasti.             

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys:  

 

 Ostolaskujen elinkaarikilpailutuksen myötä saadaan hyvinvointialueen käyttöön laskutusjärjestelmä, joka mahdollistaa suuremman merkkimäärään ja sitä kautta aluevaltuutettu Sanna Niemelän valtuustoaloitteessa tarkoittamat asiakasmaksuista vapauttamista ja alentamista koskevat ohjeet saadaan liitettyä asiakaslaskuun.

Aluevaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: 

 Esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

 

Aluehallitus 12.04.2023 § 139  

2403/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija hankinta- ja talousjohtaja Vesa Vestala, puh. 044 351 2540

 

Hyvinvointialueen laskuissa on yhteystieto, jonka perusteella voi olla yhteydessä laskuun liittyvissä asioissa. Laskutusjärjestelmät saadaan toimintaa maalis-/huhtikuun vaihteessa ja käyttöön otetaan mm. online24 palvelu, jolloin asiakas voi itse hallinnoida laskujaan mm. maksuaikojen ja maksuerien osalta tietyissä rajoissa.

 

Hyvinvointialueen osalta asiakasmaksuista on tietoa nettisivulla osoitteessa https://etelasavonha.fi/asiakkaan-opas/asiakas-ja-potilasmaksut/, josta mm. allaolevat tiedot ovat löydettävissä.

 

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista (Asiakasmaksulaki 11§).

 

Asiakasmaksulain 11 § 1 momentti ei koske terveydenhuollon tasasuuruisia asiakasmaksuja, vaan ne peritään lähtökohtaisesti asiakasmaksuohjeen mukaisesti kaikilta asiakkailta, Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston vahvistamien indeksitarkastettujen määrien mukaisesti.

 

Tasasuuruisiin asiakasmaksuihin myönnetään vapautus ainoastaan velkajärjestelyssä oleville henkilöille, maksujärjestelyn voimassaoloon saakka tai korkeintaan 8 kuukaudeksi eteenpäin.

 

Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoito/asumispalvelu/perhehoito ja säännöllinen kotihoito) määrätään toistaiseksi.

 

Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (ja niihin liittyvät tulotiedot) tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi ja silloin kun

. palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on oleellisestimuuttunut

. kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet

. maksu osoittautuu virheelliseksi tai

. palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan. Jos maksua koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta.

 

Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset tehdään voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

 

 Valtuustoaloitteen tavoitteita edistetään hyvinvointialueen laskutusjärjestelmissä käyttöön maalis-/ huhtikuussa otettavalla online24 palvelulla, jolla asiakas voi itse hallinnoida laskujaan mm. maksuaikojen ja maksuerien osalta tietyissä rajoissa. Hyvinvointialueen osalta asiakasmaksuista on tietoa nettisivulla osoitteessa https:etelasavonha.fi/asiakkaan-opas/asiakas-ja-potilasmaksut. Lisäksi henkilöstöä ohjataan työmenettelyohjeella asiakaslaskujen ja -maksujen hoidossa.

Päätös viedään tiedoksi aluevaltuustolle, joka toteaa asian loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.