Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 12.04.2023/Pykälä 137


 

Hyvinvointialueen edustajien nimeäminen yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin vuosille 2023-2025

 

Aluehallitus 12.04.2023 § 137  

3413/00.02.01/2023  

 

Valmistelija lakimies Tarja Poikolainen, puh. 040 359 9483

 

Hallintosäännön 9 §:n mukaan aluehallitus päättää hyvinvointialueen edustajan nimeämisestä tytär-, osakkuus- ja muiden yhteisöjen yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin sekä antaa toimintaohjeet aluehallituksen hyväksymän omistajaohjauksen mukaisesti.

 

Hyvinvointialueen hallintosäännön § 167 ja 168 perusteella hyvinvointialue korvaa matkakulut ja ansionmenetykset hyvinvointialueen nimetylle edustajalle yhtiöiden toimielinten kokouksiin osallistumisesta. Hallintosääntö ei mahdollista kokouspalkkioiden maksamista.

 

Aluehallitus on jo aiemmin nimennyt 2.2.2023 § 57 ja 16.3.2023 § 102-103 yhtiökokousedustajat seuraaviin yhtiöihin:

 

Järvi-Saimaan Palvelut Oy Hannu Auvinen

Järvi-Suomen Terveys Oy Santeri Seppälä

Mikkelin Pesula Oy Heikki Laukkanen

 

Muiden yhtiöiden kokousedustukset esitetään vahvistettavaksi seuraavasti valtuustokauden 2023-2025 ajalle:

 

Tytäryhtiöt             Edustaja

  (Varaedustaja)

Mikkelin Sairaalaparkki Oy

 

 

Muut yhtiöt  Edustaja

  (Varaedustaja)

 

DigiFinland Oy

 

Istekki Oy

 

Kuntien Tiera Oy

 

Maakuntien tilakeskus Oy

 

Meidän IT ja Talous Oy

 

Monetra Oy

 

Pieksämäen Tukipalvelut Oy

 

Sakupe Oy

 

Sansia Oy

 

Sarastia Oy

 

Servica Oy

 

SOTEVirtuaalikirjasto Oy

 

UNA Oy

 

2M-IT

 

 

Hyvinviontialuejohtajan esitys:

  

 Aluehallitus nimeää hyvinvointialueen edustajat ja varaedustajat hyvinvointialueen edustamien yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin valtuustokaudelle 2023-2025.

Lisäksi aluehallitus myöntää Etelä-Savon hyvinvointialueen konsernipalveluille oikeuden nimetä tarvittaessa muu hyvinvointialueen edustaja, mikäli yhteisöön nimetyt edustajat ovat yhtäaikaisesti estyneitä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely: 

 

 Arto Seppälä esitti Heikki Laukkasta Sakupe Oy:n yhtiökokousedustajaksi. Puheenjohtaja esitti Sakupe Oy:n varaedustajaksi Tarja Poikolaista. Esityksiä kannatettiin yksimielisesti.

 

 Seija Kuikka esitti Maakuntien tilakeskus Oy:n yhtiökokousedustajaksi Heikki Laukkasta. Esittelijä esitti varalle Sami Sipilää. Esityksiä kannatettiin yksimielisesti.

 

 Esittelijä esitti Servica Oy:n yhtiökokousedustajaksi Sami Sipilää ja varalle Vesa Vestalaa. Esityksiä kannatettiin yksimielisesti.

 

 Esittelijä esitti SoteVirtuaalikirjasto Oy:n yhtiökokousedustajaksi Jaana Luukkosta ja varalle Vesa Vestalaa. Esityksiä kannatettiin yksimielisesti.

 

Esittelijä esitti Meidän IT ja Talous Oy:n yhtiökokousedustajaksi Sami Sipilää ja varalle Vesa Vestalaa. Esityksiä kannatettiin yksimielisesti.

 

Puheenjohtaja totesi edellä mainitut yksimielisesti kannatut esitykset hyväksytyiksi.

 

Puheenjohtaja esitti, että muihin esityksen mukaisiin yhteisöjen sääntömääräisiin vuosikokouksiin edustajat nimetään myöhemmin.

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin käsittelytietojen mukaan.