Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 78 

 

Aluehallitus 16.10.2023 § 286 

 

 

 

Valmistelija Henkilöstölakimies Aki Rasimus puh. 040 656 7444

 

Sääksvuoren palvelukoti, poliklinikka ja toimintakeskus ovat siirtyneet 1.1.2023 Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

 

Voimaanpanolain 57 §:n mukaisesti Vaalijalan toiminta ja henkilöstö siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueella tehtävää hoitava henkilöstö pääasiallisesti työskentelee. Lisäksi kuntayhtymien kiinteistöt, toimitiloja koskevat vuokrasopimukset ja toimitilojen hallintaan oikeuttava muu omaisuus siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueella toimitilat sijaitsevat.

 

Tämän johdosta edellä mainitut toiminnot sekä henkilöstö, omaisuus ja sopimukset sekä vastuut tulee siirtää Keski-Suomen hyvinvointialueelle

Tältä osin on neuvoteltu Etelä-Savon hyvinvointialueen ja Keski-Suomen hyvinvointialueen kesken liikkeen luovutuksesta.

 

Liikkeen luovutussopimus liitteineen on liitteenä A.

 

Sopimuksen mukaisesti liikkeen luovutuksen ajankohta on 1.1.2024.

 

Liikkeen luovutuksen piirissä oleva henkilöstö siirtyy luovutuksen saajalle palvelukseen luovutuspäivänä työlainsäädännön mukaisten liikkeen luovutusperiaatteiden mukaisesti luovutuspäivänä voimassa olevin ehdoin vanhoina työntekijöinä. Siirtyvään henkilöstöön ei sovelleta koeaikaa. Henkilöstö siirtyy luovutuksen saajalle työsopimuslain (55/2001)  10 §:n sekä kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) mukaisesti.

 

Liikkeen luovutussopimuksen palvelutuotantoon liittyvä irtain omaisuus, leasing-mallilla hankittu omaisuus sekä investointeina hankittu omaisuus siirtyy luovutuksen saajalle. Liikeen luovutuksen piirissä oleva kiinteistö on ARA-kohde ja osapuolet tiedostavat, että kiinteistön siirtymiseen tarvitaan suostumus ARA:lta. Luovutuksen saajalle siirtyy palvelutuotantoon liittyvät sopimukset. Samoin luovutuksen saajalle siirtyy rahoitusvastuut koskien liikkeen luovutuksenkohteena olevaa palvelutuotantoa tai omaisuutta

 

Liikkeen luovutuksesta on pidetty yhteistoimintalain mukainen neuvottelu sekä info-tilaisuudet liikkeen luovutuksen piirissä olevalle henkilöstölle.

 

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

1. hyväksyy liitteenä A olevan liikkeen luovutussopimuksen liitteineen Sääksvuoren palvelukodin, toimintakeskuksen ja poliklinikan toiminnan sekä henkilöstö, omaisuuden ja sopimusten sekä vastuiden siirtämisestä Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2024 lukien liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti;

2. valtuuttaa sosiaalipalvelujen toimialajohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset ja muutokset Etelä-Savon hyvinvointialueen puolesta liikkeenluovutukseen liittyviin asiakirjoihin aluevaltuuston käsittelyn jälkeen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa

 

 

Käsittely: Merkitään, että henkilöstölakimeis Aki Rasimus esitteli asiaa kokouksessa.
Käydyn keskustelun aikana havaittiin, että liitteestä 2 puuttuu sivuja, minkä vuoksi irtaimistoluettelo ei sisältynyt liitemateriaaliin. Pöytäkirjan liitteeksi lisätään Sääksvuoren palvelukodin, poliklinikan ja toimintakeskuksen irtaimistoluettelo.

Päätös: Hyväksyttiin esiryksen mukaan.
Lisäksi päätettiin liittää irtaimistoluettelo päätöksen liitteeseen 2. 

  

 

 

 

Tiedoksi sosiaalipalvelujen toimialajohtaja

 

 

Aluevaltuusto 06.11.2023 § 78  

8774/00.02.01/2023  

 

 

Asiaselostus: Aluehallitus 16.10.2023 § 286 (ks. asian aiempi käsittely)

 

Aluehallituksen esitys: 

 Aluevaltuusto

1. hyväksyy liitteenä A olevan liikkeen luovutussopimuksen liitteineen Sääksvuoren palvelukodin, toimintakeskuksen ja poliklinikan toiminnan sekä henkilöstö, omaisuuden ja sopimusten sekä vastuiden siirtämisestä Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2024 lukien liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti;

2. valtuuttaa sosiaalipalvelujen toimialajohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset ja muutokset Etelä-Savon hyvinvointialueen puolesta liikkeenluovutukseen liittyviin asiakirjoihin aluevaltuuston käsittelyn jälkeen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

 

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 

Tiedoksi Keski-Suomen hyvinvointialue, sosiaalipalvelujen toimialajohtaja