Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 79


Liite 6 Osavuosikatsaus Q3_2023_26102023

 

Osavuosikatsaus 1.7.-30.9.2023

 

Aluehallitus 30.10.2023 § 301 

 

 

 

Valmistelija vs.  hankinta- ja talousjohtaja Arto Jalkanen, puh. 040 359 6841

 

Liitteenä osavuosikatsaus tammi-syyskuulta. Katsaus sisältää hyvinointialuejohtajan tilannekatsauksen, talousarvion toteutumisen seurannan sekä käyttötalousosan, henkilöstökatsauksen sekä toimialakohtaiset talous- ja toimintatiedot.

 

Kolmannen kvartaalin aikana on jatkettu prosessien ja toimintojen kehittämistä. Palveluihin on päässyt hyvin, ja esimerkiksi kiireettömässä erikoissairaanhoidossa yli puoli vuotta odottaneiden osuus oli Etelä-Savossa maan pienin.

 

Taloustilanne on pysynyt melko vakaana edelliseen kvartaaliin verrattuna, ja päivitetty ennuste on 50,5 miljoonaa alijäämäinen. Valtion rahoitusta on tarkistettu syksyn aikana kahdesti. Uusin tieto vuoden 2023 valtion rahoituksesta on 694,8 miljoonaa euroa, joka on kuitenkin huomattavasti alle talousarvioon arvioidun summan.

 

Tulopuolella epävarmuudet liittyvät etenkin maksu- ja myyntituloihin, mutta niiden eteen on tehty tarkistuksia, jotta asiakasmaksut tulevat laskutetuiksi, ja että laskut lähtevät myös ulkohyvinvointialueille. Tulokertymää on tämän seurauksena myös saatu nostettua.

 

Henkilöstökuluennuste on tarkentunut edellisestä, ja uusi ennuste on n. 412,6 milj. euroa. Kesä-heinäkuussa maksettu mm. kertakorvaus sekä tehty palkkaharmonisointia, ja lisäksi sijaisten käyttö kesäaikaan vaihtelee.

Palvelujen ostoihin liittyy edelleen epävarmuutta, ja oletettavasti kaikki palveluntuottajat eivät ole vielä laskuttaneet ajantasaisesti. Aineiden ja tarvikkein arvioidaan jäävän hieman alle talousarvion.

 

Avustusten sekä muiden toimintamenojen toteuma edellisen ennusteen tasolla.

 

Yhdeksän kuukauden tietojen perusteella alijäämäennuste on n. 50,5 miljoonaa euroa, mutta tuloihin ja menoihin liittyvät epävarmuudet voivat muuttaa tilannetta loppuvuoden osalta.

 

Vuoden 2023 palvelujen tuotantosuunnitelman säästöistä on toteutunut tai toteutuu 82 prosenttia eli 6,6 miljoonaa euroa. Osa toimenpiteistä on vielä aloittamatta tai eivät toteudu suunnitellusti, mutta lopulliset toteumat nähdään tilinpäätösraportoinnin yhteydessä.

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely: 

Merkitään, että vt. hankinta- ja talousjohtaja Arto Jalkanen selosti asiaa kokouksessa.

 

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

 

 

 

Tiedoksi Aluevaltuusto

 

 

Aluevaltuusto 06.11.2023 § 79  

6512/02.02.01/2023  

 

 

 

 

Asiaselostus: Aluehallitus 30.10.2023, 301 §

 

 

Aluehallituksen esitys: 

 Aluevaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

 

 

Päätös: 

 Asia merkittiin tiedoksi.