Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 09.03.2023/Pykälä 81 

Etelä-Savon hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelit ja niiden arvot 1.4.2023 alkaen

 

Aluehallitus 09.03.2023 § 81  

1360/05.23.00/2023  

 

 

Valmistelija palvelupäällikkö Niina Helminen, puh. 044 794 4002

 

Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyssä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin myöntäminen perustuu aina hyvinvointialueen sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön palvelun tarpeen arvioon ja on vaihtoehto omana palvelutuotantona tai ostopalveluna tuotetulle palvelulle.

 

Aluehallitus on kokouksessaan 7.12.2022 § 293 päättänyt hyvinvointialueelle käyttöön tulevat palvelusetelit ja niiden arvot. Ikääntyneiden asumispalvelujen osalta on valmisteltu uudet palvelusetelituotteet ja palvelusetelien arvot 1.4.2023 alkaen toteutetun hankinnan kanssa yhteneväksi. Palvelutuotteet ovat jatkossa yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen asuminen sekä uutena palvelusetelituotteena lyhytaikainen hoito palveluasumisessa. Palvelusetelin sääntökirjan palvelukohtaiset osat ovat esityslistan oheisena.

 

Hallintosäännön 9 § mukaan aluehallitus päättää maksut ja hinnat aluevaltuuston vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Ikääntyneiden asumispalvelujen palvelusetelien arvoiksi 1.4.2023 alkaen ehdotetaan seuraavaa:

yhteisöllinen asuminen 55€/h

ympärivuorokautinen palveluasuminen 177 €/vrk

lyhytaikainen hoito yhteisöllisessä asumisessa ilman yöhoitoa 111,50 euroa/vrk

lyhytaikainen hoito yhteisöllisessä asumisessa sisältäen yöhoidon 133,50 euroa/vrk

lyhytaikainen hoito ympärivuorokautisessa asumisessa 159,50 euroa/vrk.

 

Yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli on tulosidonnainen, jolloin asiakkaan tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen. Palvelusetelin arvoa määriteltäessä huomioidaan asiakkaan vastaavat tulot ja vähennykset kuin kunnallista asiakasmaksua määritettäessä. Lyhytaikaisen hoidon palveluseteli on tasasuuruinen ja se on kaikille yhtä suuri.

Muutoksen arvioidaan nostavan palvelusetelikustannuksia noin 870 000 € loppuvuoden 2023 osalta. Muodostuviin palvelusetelikustannuksiin vaikuttaa palveluseteliasiakkaiden määrän kehitys.

 

 

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

 

 Hallitus päättää, että otetaan käyttöön lyhytaikainen hoito palveluasumisessa palveluseteli ja vahvistaa ikääntyneiden asumispalvelujen arvot 1.4.2023 alkaen seuraavasti:
- yhteisöllinen asuminen 55€/h
- ympärivuorokautinen palveluasuminen 177 €/vrk
- lyhytaikainen hoito yhteisöllisessä asumisessa ilman yöhoitoa 111,50 euroa/vrk 
- lyhytaikainen hoito yhteisöllisessä asumisessa sisältäen yöhoidon 133,50 euroa/vrk 
- lyhytaikainen hoito ympärivuorokautisessa asumisessa 159,50 euroa/vrk.  

 

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.