Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 09.03.2023/Pykälä 80


 

Liittyminen Microsoft EAS -lisenssisopimukseen ajalle 1.6.2023 - 31.5.2026

 

Aluehallitus 09.03.2023 § 80  

1906/02.08.00.00/2023  

 

 

Valmistelija konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä, puh. 044 770 0577

digijohtaja Jukka Mielonen, puh. 044 351 6543

pääarkkitehti Tero Taivainen, puh. 044 581 3663

 

 

Etelä-Savon hyvinvointialue on käyttänyt siirtymävaiheessa Essotella käytössä ollutta ja Hansel Oy:n kilpailuttamaa Microsoftin EAS -sopimusta, joka on päättymässä 31.5.2023. Uusi sopimus on tehtävä 1.6.2023 alkaen, jotta organisaation tietojärjestelmien ja laitteiden käyttöä voidaan jatkaa.     

 

Microsoftin Enterprise Agreement Subscription (EAS) -sopimus perustuu organisaation infra -ympäristön vakiointiin yhtenäisillä ohjelmistokomponenteilla. Sopimus on kustannustehokas tapa isoille organisaatioille hankkia viimeisintä Microsoft-teknologiaa, vakioida infra-ympäristö, helpottaa lisenssienhallintaa ja saada kattavia muita etuja ohjelmiston elinkaaren eri vaiheisiin. Sopimusmalli mahdollistaa organisaatiolle sopivan ohjelmistoversion käytön sekä joustavan tarpeeseen perustuvan käyttöönoton. Kustannukset perustuvat käytössä olevien sovellusten todelliseen vuosittain tarkistettavaan lukumäärään.

 

Uuden Microsoftin EAS -lisenssisopimuksen sopimuskausi on kolme vuotta 1.6.2023 -31.5.2026 ja sen hankinta voidaan suorittaa Tiera verkkokauppa plus -sopimuksen kautta, jossa puitesopimustoimittajana toimii Atea Finland Oy.

 

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:n mukaan lakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. Kuntien Tiera Oy toimii edellä mainitun lainkohdan mukaisena hyvinvointialueen sidosyksikkönä, jolta tehtäviä hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa.

 

Hyvinvointialueen käytössä tarvittavan lisensoinnin määrittelyssä on selvitetty erilaisten lisenssien toimivuutta ja kustannuksia suhteessa henkilöstön tietotyötarpeisiin. Lisäksi on selvitetty lisenssien vaatimuksia ja ehtoja suhteessa organisaation ICT-ympäristöön ja -ratkaisuihin. Turvallisuuspoliittinen tilanne on kevään 2022 aikana muuttunut ja uudessa lisenssisopimuksessa on myös parannettu kiristyshaittaohjelmien, tietomurtojen ym. tietoturvauhkien torjunta- ja havainnointikykyä merkittävästi aiemmasta.

 

Sopimuksella katetaan seuraavien laitteiden sekä palveluiden lisenssien hankinta- ja ylläpito:

 

  •        Työasemien käyttöjärjestelmät
  •        Palvelinten käyttöjärjestelmät
  •        Käyttäjien käyttöoikeuksien hallinta ja identiteetti
  •        Microsoft M365 -ympäristö (Teams, sähköposti, intranet jne.)
  •        Laitteiden tietoturva- ja hallintaohjelmistot
  •        Etätyöpöytä ja sovellusjulkaisuiden käyttöoikeudet
  •        SQL Server -tietokantaohjelmistot
  •        Office -varusohjelmistot

 

Hyvinvointialueella on käyttäjiä n. 8000, työasemia n. 5500, älypuhelimia n. 5000 sekä n. 500 palvelinta, joiden lisensointia sopimus koskee. Ylläpidolla saadaan oikeus aina uusimpaan ohjelmistoversioon sekä palvelintuotteilla oikeus liikutella järjestelmiä palvelutuottajan tai omassa palvelinfarmissa. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus tarkistaa käyttöoikeuksien määrää vuosittain laite- ja käyttäjämäärien mahdollisesti muuttuessa.

 

Nykyisellä laite- ja käyttäjämäärällä hankinnan arvioitu vuosikustannus noin 3,9 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja kokonaiskustannukset kolmelle vuodelle ovat yhteensä noin 11,7 miljoonaa euroa (alv 0 %). Hankintaan on varauduttu Digitaaliset- ja tietopalvelut yksikön budjetissa.

 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 66 §:n mukaan aluehallitus päättää yli 10 miljoonan euron hankinnoista ja sopimuksista. Asiasta päättäminen kuuluu em. määräyksen nojalla aluehallituksen toimivaltaan.

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

  

 Aluehallitus päättää liittyä Kuntien Tiera Oy:n kilpailuttamaan Verkkokauppa Plus Microsoft EAS -lisenssisopimukseen ajalle 1.6.2023-31.5.2026.

 

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.