Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 15.11.2023/Pykälä 328


Yhtiöjärjestys
Mikkelin pesula tilinpäätös 2022

 

Mikkelin Pesula Oy:n osakkeiden myynti

 

Aluehallitus 13.11.2023 § 323 

 

 

 

Valmistelija Toimialajohtaja Sami Sipilä puh. 044 770 0577

 Lakimies Tarja Poikolainen  puh.040 359 9483

 

Mikkelin Pesula Oy on perustettu vuonna 1965. Yhtiö harjoittaa nykyisin pesulaliiketoimintaa viidentoista maakunnan alueella Suomessa. Vuosien varrella yhtiön toiminta on laajentunut sairaalatekstiileistä työvaatteisiin, siivoustekstiileihin sekä hotelli- ja ravintola-alan tekstiileihin Yhtiön asiakkaita ovat sairaalat, terveysasemat ja hoivapalveluyksiköt, hotellit sekä elintarviketeollisuuden ja muiden teollisuuden alojen yritykset. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2022 noin 7,7 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 150 henkilöä.

 

Osuuskauppa Suur-Savo omistaa Mikkelin Pesula Oy:n 210:sta osakkeesta 108 osaketta, mikä on 51,43 % koko osakekannasta. Etelä-Savon hyvinvointialue (Eloisa) omistaa loput 102 osaketta eli 48,57 % yhtiön osakekannasta. Eloisalle yhtiön osakkeet siirtyivät 1.1.2023 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä.

 

Mikkelin Pesula Oy ei ole Eloisan in house- yhtiö, koska yhtiön liikevaihdosta merkittävä osa on myyntiä toiselle, Eloisan ulkopuoliselle omistajalle. Eloisan tulee kilpailuttaa nykyisin Mikkelin Pesula Oy:n hoitama toiminta. Kilpailutuksen valmistelu on käynnistetty. Lisäksi hyvinvointialuelainsäädäntö ja valtiovarainministeriön talousohjaus rajoittavat Eloisan mahdollisuuksia osallistua Mikkelin Pesula Oy:n  rahoitusjärjestelyihin, mikä on este yhtiön liiketoiminnan kehittämiselle.

 

Edellä kuvatuista syistä johtuen Eloisa on syksyn aikana käynyt neuvotteluja yhtiön osakkeiden myynnistä, minkä vuoksi se on pyytänyt asiantuntijalausunnon (liite 1) yhtiön osakkeiden käyvästä arvosta ulkopuoliselta ja riippumattomalta asiantuntijalta (KPMG Oy Ab).

 

Osuuskauppa Suur-Savo on tehnyt 8.11.2023 Eloisalle ostotarjouksen (liite 2) sen omistamista osakkeista. Ostotarjouksen hinta 388 560 euroa, mikä vastaa yhtiön osakkeiden käypää arvoa. Kauppakirjaluonnos on liitteenä (liite 3).

 

Tämän asian liitteet ja oheismateriaalit ovat luottamuksellisia liikesalaisuuksia (JulkL 24.1 §:n 17 ja 20 kohdat).

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus
1. hyväksyy Osuuskauppa Suur-Savon ostotarjouksen ja
2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan neuvottelemaan kaupan ehdoista ja tekemään kauppakirjaan merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Kauppa on hyvinvointialuetta sitova, kun tämä päätös on lainvoimainen ja kauppakirja on allekirjoitettu. Allekirjoitettu lopullinen kauppakirja tuodaan tiedoksi aluehallitukselle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely: Esteellisenä asian käsittelyn ajaksi poistuvat klo 9.29. Arto Seppälä (Mikkelin Pesula Oy:n hallituksen jäsen) ja Seija Kuikka (Mikkelin Pesula Oy:n hallituksen jäsen).

 

 Keskustelun jälkeen puheenjohtaja esitti, että asian käsittely siirretään jatkokokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.11.2023 klo 8.30.

 

 Esitystä kannatettiin yksimielisesti.

 

Päätös: 
Aluehallitus hyväksyi yksimielisesti asian käsittelyn siirtämisen jatkokokoukseen keskiviikkona 15.11.2023 klo 8.30.

 

 

 

Tiedoksi Osuuskauppa Suur-Savo

 


Aluehallitus 15.11.2023 § 328  

9882/02.07.01/2023  

 

 

Valmistelija Toimialajohtaja Sami Sipilä puh. 044 770 0577

 Lakimies Tarja Poikolainen  puh.040 359 9483

 

 

Asiaselostus: Aluehallitus 13.11.2023, 323 § (ks. asian aiempi käsittely).

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus
1. hyväksyy Osuuskauppa Suur-Savon ostotarjouksen ja
2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan neuvottelemaan kaupan ehdoista ja tekemään kauppakirjaan merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Kauppa on hyvinvointialuetta sitova, kun tämä päätös on lainvoimainen ja kauppakirja on allekirjoitettu. Allekirjoitettu lopullinen kauppakirja tuodaan tiedoksi aluehallitukselle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely:

 KPMG:n asiantuntija Veli-Matti Ohtonen selosti asiaa kokouksessa.

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

 

 

Tiedoksi Osuuskauppa Suur-Savo