Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 318


Liite 7 Nuorisovaltuuston jäsenet

 

Etelä-Savon hyvinvointialueen nuorisovaltuuston asettaminen

 

Aluehallitus 13.11.2023 § 318  

583/00.04.02/2023  

 

 

Valmistelijat Vt. Vaikuttavuusjohtaja Mari Teittinen puh. 044 417 3981

 Lakimies Tarja Poikolainen puh. 040 359 9483

 

Hyvinvointialueesta annetun lain 32 §:n mukaan: "Aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Vaikuttamistoimielimen jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimeen voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielimen toimintaedellytyksistä.

 

Vaikuttamistoimielimielle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä nuorten, ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella."

 

Nämä ns. lakisääteiset vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa väestöryhmän vaikuttamis- ja kuulemiskanavia. Ne eivät ole hyvinvointialuelain 35 §:ssä tarkoitettuja hyvinvointialueen toimielimiä, eivätkä hyvinvointialueen viranomaisia. Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole hyvinvointialuelain 74 §:ssä tarkoitettuja hyvinvointialueen luottamushenkilöitä, joten he eivät hoida tehtäväänsä virkavastuulla.

 

Vaikuttamistoimielimille ei voida hallintosäännöllä antaa toimivaltaa tehdä hallintopäätöksiä. Nuorisovaltuusto osallistuu päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla. Lakisääteisen vaikuttamistoimielimen edustajalle voidaan hallintosäännön määräyksen nojalla antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus eri toimielinten kokouksissa.

 

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan: "Etelä-Savon hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta tammikuusta joulukuuhun. Etelä-Savon aluehallitus asettaa nuorisovaltuuston toimikaudeksi kerrallaan." Etelä-Savon hyvinvointialue käynnisti palvelutoimintansa 1.1.2023, jolloin alkoi myös uusi nuorisovaltuustokausi. Etelä-Savon alueen kunnille annettiin alkuvuodesta mahdollisuus nimetä jäsen sekä varajäsen omista kunnan nuorisovaltuustoista tai vastaavista vaikuttajaryhmistä Etelä-Savon hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon. Tämän lisäksi Etelä-Savon hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon valittiin yhdeksän jäsentä avoimen haun kautta. Nuorisovaltuuston ensimmäinen kokous järjestettiin 27.4.2023.

 

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 18 §:n mukaan aluehallitus asettaa nuorisovaltuuston valtuustokausittain.

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus päättää:

1. asettaa Etelä-Savon hyvinvointialueelle nuorisovaltuuston ja vahvistaa Etelä-Savon nuorisovaltuuston kokoonpanon liitteen mukaisesti.

2. siirtää toimivallan nuorisovaltuuston valtuustokauden aikana tapahtuvista kokoonpanomuutoksista vaikuttamistoimielimelle itselleen.

 

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

Tiedoksi: Nuorisovaltuusto