Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 317


 

UNA Oy kehittämisen yhteistyöstä irtautuminen

 

Aluehallitus 13.11.2023 § 317  

8900/00.04.02/2023  

 

 

Valmistelija digijohtaja Jukka Mielonen, p. 050 549 3285

 

Una Oy on julkisomisteinen sosiaali- ja terveysalan kehitys- ja asiantuntijayhteisö, jonka omistajina ovat hyvinvointialueet ja omistajien in-house yhtiöt. UNA Oy toimii omistaja-asiakkaiden ohjauksessa ja yhteistyössä ovat mukana myös kansalliset ja alueelliset sote-toimijat. Una Oy:n tarkoitus on tuottaa omistaja-asiakkailleen hyötyä parantamalla sote-tiedon liikkuvuutta. Una-ratkaisuilla on tavoitteena varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät toimivat yhteen ja tieto kulkee tehokkaasti ammattilaisten välillä.

 

Una-yhteistyössä tällä hetkellä asiakasomistajina Etelä-Savon hyvinvointialueen lisäksi ovat: Keski-Uusimaan, Keski-Suomen-, Pirkanmaan-, Pohjois-Savon-, Varsinais-Suomen-, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan-, Lapin-, Kainuun-, Etelä-Pohjanmaan-, Kanta-Hämeen-, Satakunnan-, Ahvenanmaan- ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue.

 

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri on liittynyt Una-yhteistyöhön omina organisaatioinaan, jolloin tavoitteena on ollut seuraavan sukupolven teknologiaan perustuvan APTJ (asiakas- ja potilastieto järjestelmäympäristön) kehittäminen.  Kaikkiaan Una Oy:n 6,5 vuoden kehitystyön jälkeen tuotantoon saatettavia ratkaisuja ovat: Una-Ydin, Una-tilannekuva, Una-lomake ja Una-suostumus.

Suunnitteilla olevan Una Oy:n kehityksen puitteissa ja palvelutuotannon kustannukset huomioon ottaen Una Oy ratkaisuista ei ole odotettavissa merkittävää hyötyä kuin edellä mainitulla sähköisen suostumuksen sovelluksen osalla. Kyseinen sovellus on osa Una-Ydin- kokonaisuutta ja se sisältyy Una- Ydin kokonaisuuden kokonaishintaan. Sovelluksen käytöstä joudutaan kuitenkin maksamaan tämän takia koko Una- Ydin -kokonaisuuden kustannus, vaikka käyttäisimme siitä pelkästään sähköisen suostumuksen osuutta.

 

Una Oy:n kyky rakentaa uusia palveluja tai tehostaa olemassa olevien palvelujen käyttöönottoa tulee väistämättä heikkenemään nykyisestä, kun lisää omistajia on luopumassa Una Oy:n ratkaisu- ja palvelusopimuksista. Una Oy:n palveluja hyödyntämällä, tehtyjen ja tehtävien panostuksen puitteissa, ei ole todennettavissa merkittäviä takaisinmaksuja kustannussäästöjen näkökulmasta. Kustannukset tulevat kasvamaan, kun irtisanoutumisien jälkeen maksavia asiakasomistajia on merkittävästi vähemmän jakamassa yhteisiä ylläpito- ja kehittämiskustannuksia. Kustannukset ovat jo nyt merkittäviä suhteessa Una- ratkaisujen käyttöön ja niistä saataviin hyötyihin.

 

Eloisa on jättäytynyt pois ratkaisuja koskevista uusista sopimuksista 1.1.2022 alkaen. Etelä-Savon hyvinvointialueelle on voimassa sopimus Kehittämisen yhteistyöstä. Kehittämisyhteistyön kustannus vuodelle 2024 tulisi olemaan 33.000 €.

Etelä-Savon hyvinvointialueen osakekanta on 100 kpl A sarjan ja 100 kpl C sarjan osaketta. Luovutushintana on sovellettu hankintahintaa, A-sarja 1500 €/kpl ja C-sarja 300 €/kpl. Osakekannan nimellisarvo on siis 180 000 €.             

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys:  

 Aluehallitus päättää, että Etelä-Savon hyvinvointialue irtautuu Una Oy:n kehittämisyhteistyöstä sekä päättää tarjota osakkeita muille osakkaille tai yhtiöille hankittavaksi Una Osakassopimuksen 15 § mukaisesti. Mikäli osakkeita ei saada myytyä luovutetaan ne vastikkeetta yhtiölle.

 

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 

Tiedoksi Jukka Mielonen, Una Oy