Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 319 

Etelä-Savon hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostojen jäsenten nimeäminen

 

Aluehallitus 13.11.2023 § 319  

9681/00.02.10/2023  

 

 

Valmistelija lakimies Tarja Poikolainen  puh. 040 259 9483

 

Hyvinvointialueista annetun lain (611/2021) 5 luvun 32 §:n mukaan hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi on perustettava hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto.

 

Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä niin, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Vaikuttamistoimielinten toimikautena on valtuustokausi.

 

Aluehallitus on 13.4.2022 § 36 asettanut sekä nimennyt Etelä-Savon hyvinvointialueelle vammais- ja vanhusneuvostot. Valtuustokauden aikana Etelä-Savon hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenistössä on tapahtunut muutos.

 

  1. Aluehallitus on vahvistanut Etelä-Savon hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenen eron ja uuden jäsenen valinnan 9.3.2023 § 87

 

Valtuuskokauden aikana Etelä-Savon hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenistössä on tapahtunut muutoksia.

 

  1. Aluehallitus on vahvistanut Etelä-Savon hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenen eron ja uuden edustajan valinnan 9.3.2023 § 86.
  2. Etelä-Savon hyvinvointialueen vammaisneuvosto on 18.10.2023 § 48 merkinnyt tiedoksi Enonkosken kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston § 17 päätöksen, jossa Enonkosken kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto on valinnut uuden varajäsenensä Etelä-Savon hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.
  3. Etelä-Savon hyvinvointialueen vammaisneuvosto on 18.10.2023 § 51 merkinnyt tiedoksi Pertunmaan kunnanhallituksen § 107 päätöksen, jossa Pertunmaan kunnanhallitus on valinnut uuden jäsenen Etelä-Savon hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.

 

Hallintosäännön §:n 19 ja 20 mukaan aluehallitus asettaa vanhus- ja vammaisneuvostot.

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus päättää:
1. vahvistaa Etelä-Savon vanhus- ja vammaisneuvostojen kokoonpanot liitteiden mukaisesti.
2. siirtää toimivallan vanhus- ja vammaisneuvostojen valtuustokauden aikana tapahtuvista kokoonpanomuutoksista vaikuttamistoimielimille itselleen 14.11.2023 alkaen.

 

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 

Tiedoksi Vanhusneuvosto, vammaisneuvosto