Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 82


 

Olli Marjalaakson eronpyyntö aluevaltuuston varavaltuutetun tehtävästä

 

Aluehallitus 30.10.2023 § 306 

 

 

 

Valmistelija lakimies Tarja Poikolainen  puh. 040 359 948

 

Olli Marjalaakso on jättänyt eronpyynnön luottamustehtävistä hyvinvointialueelta poismuuton vuoksi. Hänen kotipaikkansa ei ole enää Etelä-Savon hyvinvointialueella. Marjalaakso on Kansallisen Kokoomuksen rp:n 6. varavaltuutettu.

 

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää eron varavaltuutettu Olli Marjalaaksolle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

 

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 

Tiedoksi 

Olli Marjalaakso, Kansallisen Kokoomuksen rp:n valtuustoryhmä, aluevaalilautakunta, luottamushenkilörekisterin hoitaja, palkkahallinto

 

 

 

 

Aluevaltuusto 06.11.2023 § 82  

9349/00.02.01/2023  

 

 

Olli Marjalaakso on jättänyt eronpyynnön luottamustehtävistä hyvinvointialueelta poismuuton vuoksi. Hänen kotipaikkansa ei ole enää Etelä-Savon hyvinvointialueella. Marjalaakso on Kansallisen Kokoomuksen rp:n 6. varavaltuutettu.

 

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

 

Vaalilain (714/1998) 143 m §:ssä sanotaan, että "Varavaltuutettujen valitsemisesta säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 25 §:ssä.

 

Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, aluevaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja hyvinvointialueesta annetun lain 25 §:n mukaisesti.

 

Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten nojalla, varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi."

 

Hyvinvointialuelain 25 § 1 momentissa sanotaan, että "Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua."

 

Aluehallituksen esitys: 

 Aluevaltuusto myöntää eron varavaltuutettu Olli Marjalaaksolle. 

 

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 

Tiedoksi Olli Marjalaakso, palkkatoimisto, aluevaalilautakunta