Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 81


 

Jarno Strengellin eronpyyntö aluehallituksen varajäsenen tehtävästä

 

Aluehallitus 30.10.2023 § 305 

 

 

 

Valmistelija lakimies Tarja Poikolainen puh. 040 359 9483

 

Jarno Strengell on pyytänyt eroa aluehallituksen varajäsenyydestä. Strengell perustelee eroaan Mikkelin kaupunginhallituksen ja hyvinvointialueen hallituksen ristikkäisillä jääviyksillä sekä hyvinvointialueen hallituksen ja maakuntahallituksen kokousten päällekkäisyydellä sekä ajankäytöllisenä asiana. Kun hänet valittiin hyvinvointialueen hallituksen varajäseneksi, eivät kaikki jääviysasiat olleet tiedossa eikä hän osallistunut maakuntahallituksen kokouksiin.

 

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Pätevä syy voi olla mikä tahansa luottamustoimen hoitamista vaikeuttava seikka. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

 

Jarno Strengellin eronpyynnössä esittämää perustetta voidaan pitää pätevänä syynä eroamiselle luottamustoimesta ja hänelle on perusteltua myöntää ero pyyntönsä mukaisesti.

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Jarno Strengellille hänen pyytämänsä eron aluehallituksen varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kokoopanossa otetaan huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin vaatimus, jonka mukaan toimielimessä on oltava vähintään 40 % sekä naisia että miehiä. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

 

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 

Tiedoksi Jarno Strengell

 

 

 

Aluevaltuusto 06.11.2023 § 81  

9534/00.02.10/2023  

 

 

 

Asiaselostus: Aluehallitus 30.10.2023 (ks. asian aiempi käsittely)

 

 

Aluehallituksen esitys: 

 Aluevaltuusto myöntää Jarno Strengellille hänen pyytämänsä eron aluehallituksen varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kokoopanossa otetaan huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin vaatimus, jonka mukaan toimielimessä on oltava vähintään 40 % sekä naisia että miehiä.

 

Käsittely: 

 

 Aluevaltuusto myönsi eron Jarno Strengelille aluehallituksen varajäsenyydestä.

 

 Arto Seppälä esitti aluehallituksen uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ari Hartosta.

 Esitystä kannatettiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Päätös: Aluevaltuusto myönsi Jarno Strengelille eron aluehallituksen varajäsenyydestä ja valitsi aluehallituksen uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ari Hartosen.

 

 

 

Tiedoksi Jarno Strengell, Ari Hartonen, palkkatoimisto