Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 84


Liite 2 Omavalvonnan vuosiraportti 2023

 

Omavalvonnan vuosiraportti 2023

 

Aluehallitus 25.03.2024 § 84  

1851/00.03.02/2024  

 

 

Valmistelija Hallintopäällikkö Antti Laurikainen,  puh. 044 351 2502; valvonta-asiantuntija Johanna Salkosalo puh. 050 389 9233

 

Aluehallitus hyväksyi 21.12.2022 Etelä-Savon hyvinvointialueen omavalvontaohjelman. Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 78 §:n mukaan aluehallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä omavalvontaohjelman ja varautumisen että hyvän hallinnon ja lainmukaisuuden valvonnan järjestämisestä ja niiden toimeenpanon ja tuloksellisuuden valvonnasta. Aluehallitus antaa vuosittaisessa raportissaan johtopäätökset ja selvityksen omavalvontaohjelman toimeenpanosta ja tuloksista sekä valmistelee omavalvontaohjelman vuosittaisen raportin.

 

Omavalvontaohjelman toteutumista on seurattava palveluja saavilta asiakkailta ja potilailta, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä palveluyksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella. 1.1.2024 voimaan tulleen sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain (741/2023) 26.4 §:n mukaan omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava neljän kuukauden välein julkisessa tietoverkossa tai muilla niiden julkisuutta edistävillä tavoilla.

 

Etelä-Savon hyvinvointialueen ensimmäinen omavalvontaohjelman raportti koskee vuotta 2023. Jatkossa omavalvontaohjelman raportti julkaistaan neljän kuukauden välein ja viedään tiedoksi aluehallitukselle. Vuoden viimeinen kokoava raportti viedään tiedoksi aluevaltuustolle.

 

 

 

Toimivalta Hallintosääntö 78.1 §:n kohta 5

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus merkitsee tiedoksi omavalvonnan vuosiraportin 2023 ja vie sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle. 

 

Käsittely:

 Merkitään, että hallintopäällikkö Antti Laurikainen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 

Tiedoksi Aluevaltuusto