Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 72 

Hyvinvointikertomus 2023 vuosiraportti

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 20.02.2024 § 12 

 

 

 

Valmistelija hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen p. 044 351 2321

 

Alueellinen hyvinvointikertomus on kokoava strateginen asiakirja, joka kuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyvinvointialueella. Hyvinvointikertomuksessa seurataan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen ja elinoloihin vaikuttavia tekijöitä ja muutoksia sekä kootaan alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä. Dokumentti luo kuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisista rakenteista ja välittää tietoa valtion hallintoon. Alueellisen hyvinvointikertomuksen tarkoituksena on toimia strategisen johtamisen välineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä suunnittelun ja toimeenpanon perustana, sillä se on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhteistyössä laatima tiivis asiakirja.

 

Hyvinvointikertomuksesta ja suunnitelmasta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) 7 §:ssä, joka edellyttää asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä raportoimisesta aluevaltuustolle vuosittain. Sen lisäksi tulee laatia kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus ja suunnitelma, joka Etelä-Savossa hyväksyttiin aluevaltuustossa vuoden lopulla. Aineistoa voivat hyödyntää alueen kuntien lisäksi myös muut toimijat omassa poikkihallinnollisessa työssään. Järjestämislain mukaan hyvinvointikertomus ja suunnitelma tulee julkaista julkisessa tietoverkossa. Ensimmäisen valtuustokauden laajaan hyvinvointisuunnitelmaan vuosille 2023-2025 on määritelty yhteisiä alueellisia tavoitteita, jotka luovat suuntaviivoja päätöksentekoon, resurssien kohdentamiseen ja yhteiseen toimintaan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Tavoitteet perustuvat kertomuksessa havaittuihin hyvinvointivajeisiin ja kehittämiskohteisiin.

 

Hyvinvointisuunnitelman painopisteet rakentuvat kolmeen painopisteeseen:

 

  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sitoutumiseen niin, että lisäämällä alueellista yhteistyötä vahvistetaan asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta,
  • kestävään hyvinvointiin investoimiseen, jotta eteläsavolaisten hyvän elämän edellytykset ja toimintakyky vahvistuvat,
  • turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja vahvistamiseen ehkäisemällä hyvinvointia vaarantavia riskitekijöitä.

 

Painopisteille on luotu strategiset tavoitteet ja kuvattu toiminnan suuntaa ja toimenpiteitä dynaamisina, tahtotilaa ilmaisevina kirjauksina. Vuoden 2023 aikana toteutettu toiminta on koottu suunnitelmataulukkoon toimenpiteiden vierelle, jolloin toteutumisen tilannekuva hahmottuu.

 

 

Toimivalta Hallintosääntö 13.4 § kohta 6

 

 

Esitys: 

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2023 hyvinvointikertomusta koskevan vuosiraportin liitteineen. Lautakunta päättää esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2023 liittämistä osaksi hyvinvointialueen toimintakertomusta ja tilinpäätöstä.

 

 

Päätös: 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2023 hyvinvointikertomusta koskevan vuosiraportin liitteineen. Lautakunta päätti esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2023 liittämistä osaksi hyvinvointialueen toimintakertomusta ja tilinpäätöstä.

 

 

 

 

 

Aluehallitus 18.03.2024 § 72  

1146/00.01.02.02/2024  

 

 

Valmistelija Hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen  puh. 044 351 2321

 

Asiaselostus: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 20.02.2024 § 12

 

 

Toimivalta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 7.3 §

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus merkitsee hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2023 tiedoksi ja esittää aluevaltuustolle, että vuosiraportti liitetään osaksi hyvinvointialueen toimintakertomusta ja tilinpäätöstä.

 

Käsittely: 

 Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 

Tiedoksi