Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 19.01.2023/Pykälä 36


 

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n perustaminen

 

 

Aluehallitus 19.01.2023 § 36  

454/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija henkilöstölakimies Aki Rasimus, puh. 040 656 7444

 

 

Hyvinvointialueet eivät voi Kuntaliiton sääntöjen mukaan olla Kuntaliiton jäseniä, eikä hankinta- ja kilpailulainsäädäntö mahdollista myöskään sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä. Hyvinvointialueet ja Kuntaliitto ovat yhdessä pyrkineet löytämään yhteistyöratkaisun, joka mahdollistaa hyvinvointialueille siirtymävaiheen keskeytyksettömät palvelut ja prosessin kohti vakiintuneempaa ratkaisua.   

 

Hyvinvointialueilla on edessä siirtymävaiheen lisäksi useiden vuosien kehittämisen, palveluiden integraation ja toiminnan vakiinnuttamisen ajanjakso. Yhtiö pyrkii helpottamaan hyvinvointialueiden arkea ja keskittymistä perustehtävään. Yhtiökeskitettyjä asiantuntijapalveluita lainsäädäntöön osallistumisessa ja vaikuttamistyössä sekä soveltamisen tuessa että verkostojen ylläpidossa. Lisäksi Kuntaliiton jäsenyys Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnassa siirtyy Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle 1.1.2023. Yhtiö neuvottelee tekijänoikeusjärjestöjen kanssa keskitetyt sopimukset ja hinnat. Yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisessä tarjoamalla omistajien määrittelemiä palveluja. Kuntaliitosta siirtyy noin 16 henkilöä yhtiön palvelukseen 1.1.2023 liikkeenluovutuksella.

Alueiden yhteinen yhtiö luo edellytykset muun muassa sote-muutostuen jatkumiselle ja hyvinvointialueiden yhteisen edunvalvonnan tukemiselle. Se palvelee hyvinvointialueita kokonaisuutena, vahvistaa niiden keskinäistä yhteistyötä sekä rakentaa kuntien ja hyvinvointialueiden sekä muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä.   

Toiminnan tavoitteena on viime kädessä asukkaalle turvattavat saumattomat palvelut. Saumaton vuoropuhelu ja yhteistyö hyvinvointialueiden ja kuntien välillä on keskeistä yhteisten asukkaiden hyvinvoinnin sekä yhteisten, rajallisten resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi.   

Kuntaliitto on perustanut Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n 28.10.2022 kuultuaan hyvinvointialueyhtiön valmistelun ohjausryhmän suosituksen. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 2.12.2022. Perustamiskirjassa 28.10.2022 on annettu osakeantivaltuutus Yhtiön hallitukselle. Perustamisen yhteydessä Yhtiö on sitoutunut suuntaamaan osakeannit hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle sekä Helsingin kaupungille yhdessä annissa 1.12.2022-31.3.2023.

Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä hyvinvointialueyhtiön valmistelun ohjausryhmässä ja sen työvaliokunnassa ovat valmistelleet Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakassopimuksen.

Suomen Kuntaliiton hallitus 1.12.2022 ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus 9.12.2022 ovat osaltaan hyväksyneet osakassopimuksen.

Yhtiön hallitus päätti 2.12.2022 ehdollisesta maksullisesta suunnatusta osakeannista seuraavin ehdoin:

Merkintäoikeus ja merkittävät osakkeet

Osakeannissa annettavat uudet osakkeet annetaan merkittäväksi hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle siten, että kullakin organisaatiolla on oikeus merkitä 10 osaketta. Kukin organisaatio voi merkitä vain ja ainoastaan 10 osaketta, ei tätä vähempää tai suurempaa määrää. Suunnatussa osakeannissa voidaan merkitä yhteensä enintään 230 uutta osaketta.

Merkintäaika, merkintähinta ja merkintähinnan määrittäminen ja kirjaaminen

Osakkeiden merkintäaika on 7.12.2022-31.3.2023.

Osakkeet merkitään allekirjoittamalla erillinen osakkeiden merkintälista.

Merkintähinta per osake on 2000 (kaksituhatta) euroa, josta 1000 (tuhat) euroa kirjataan osakepääomaan ja 1000 (tuhat) euroa kirjataan osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n mukaiseen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Merkintähinta on samansuuruinen kuin perustajaosakkaalla ja kohtelee näin ollen osakkaita yhdenvertaisesti. Etelä-Savo hyvinvointialueen osalta merkintähinta on 20 000 euroa.

Osakkeiden maksuaika

Osakkeet on maksettava 21 päivää kuluessa osakeannin päättymisestä ja siitä, kun Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannissa tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Osakeannin muut ehdot

Osakeanti on ehdollinen. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus päättää erikseen merkintöjen hyväksymisestä.

Hallitus tulee hyväksymään osakkeiden merkinnän ja maksun vain seuraavien ehtojen täyttyessä:

-          vähintään 200 (kaksisataa) osaketta on tullut merkityksi osakeannin merkintäaikana ja

-          tehdyt osakemerkinnät kattavat vähintään 80 prosenttia Manner-Suomen asukaslukupohjaan perustuvan kattavuuden.

 

-          Mikäli edellä mainitut osakeannin ehdot täyttyvät, osakeanti toteutetaan ja uudet osakkeet rekisteröidään osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiön hallitus tekee erillisen päätöksen osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päätyttyä ja antaa osakemerkinnän hyväksyntää koskevan päätöksen osakkeiden merkitsijöille tiedoksi.

-          Mikäli edellä mainitut osakeannin ehdot eivät täyty, osakeanti raukeaa kokonaisuudessaan. Yhtiön hallitus tekee erillisen päätöksen osakeannin raukeamisesta ja osakemerkintöjen hylkäämisestä ja antaa osakeannin raukeamista ja osakemerkintöjen hylkäämistä koskevan päätöksen osakkeiden merkitsijöille tiedoksi.

 

Palvelusopimus

Palvelusopimuksen sisällön on hyväksynyt hyvinvointialueyhtiön valmistelun ohjausryhmä työvaliokunnan esityksestä. Palvelusopimus on määräaikainen 1.1.2023-30.4.2023. Palvelun hinta on ¼- osa vuosimaksusta kuitenkin enintään 59 000 euroa ALV 0 %. Palvelumaksu on 13 168,80 euroa ALV 0%.Osapuoli hankkii pienhankintana yhtiön keskitettyjä palveluja. Yhtiön palvelukokonaisuudet tarkennetaan yhdessä suhteessa Yhtiön osakkaiden palvelutarpeiseen vuoden 2023 aikana.

Liitteenä A Hyvil Oy osakeanninehdot ja palvelusopimus

Liitteenä B Hyvil Oy osakassopimus

Liitteenä C Hyvil Oy Palvelusopimus 

 

  

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

 

  Aluehallitus päättää:
- merkitä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakeannissa 10 kpl yhtiön osakkeita ja
- hyväksyy liitteenä B ja C olevat yhtiön osakassopimuksen sekä palvelusopimuksen ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälän allekirjoittamaan kyseisen sopimukset.

 

Käsittely:

 Esittelijä muutti esitystä seuraavasti:

 Aluehallitus merkitsee osakassopimuksen ja osakeannin tiedoksi sekä päättää hyväksyä palvelusopimuksen.

 Aluehallitus valtuuttaa hyvinvointaluejohtajan allekirjoittamaan palvelusopimuksen.

 

 

Päätös:

 Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

 

 

 

Aluehallitus 19.01.2023 § 36  

454/00.02.01/2023  

 

 

 Asiaselostus aluehallituksen 21.12.2022 mukainen. Liitteenä osakassopimus.

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys:  

 

 Aluehallitus päättää:
- merkitä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakeannissa 10 kpl yhtiön osakkeita ja
- hyväksyy liitteenä B ja C olevat yhtiön osakassopimuksen sekä palvelusopimuksen ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälän allekirjoittamaan kyseisen sopimukset.
.

 

Käsittely:

 Esittelijä muutti esitystään.

 Aluehallitus päättää:

 - merkitä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakeannissa 10 kpl yhtiön osakkeita ja

 - hyväksyy liitteenä C olevan yhtiön osakassopimuksen ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälän allekirjoittamaan kyseisen sopimuksen.

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.