<![CDATA[Dynasty]]>202456136<![CDATA[Sosiaalipalvelujen toimialajohtaja / Hankinnan keskeyttämispäätös Etelä-Savon hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelut 1.6.2024-31.12.2029 (DPS)]]>2024-02-22202456259<![CDATA[Sosiaalipalvelujen toimialajohtaja / Hankinnan keskeyttäminen: perheasioiden sovittelu- ja perheneuvontapalvelun suorahankinta 1.9.2024 alkaen, Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunta]]>2024-02-22202456659<![CDATA[Johtava sosiaalityöntekijä, työikäisten palvelut / Määräaikainen sosiaaliohjaajan virka (Tiina Kiander)]]>2024-02-22202456459<![CDATA[Johtava sosiaalityöntekijä, työikäisten palvelut / Sosiaaliohjaaja työikäisten palvelut (Minna Sarajärvi)]]>2024-02-21202456458<![CDATA[Digijohtaja / Lisäominaisuuden suorahankinta Lifecare Kotihoidon Mobiili -sovellukseen, Tietoevry Finland Oy]]>2024-02-21202456396<![CDATA[Ylilääkäri, kirurgia / Erikoislääkäri ortopedi kirurgian yksikkö Savonlinna, Dmitrii Lysakov]]>2024-02-20202456421<![CDATA[Johtava sosiaalityöntekijä, lapsiperhepalvelut / Ohjaajan virkaan (lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus) valinta]]>2024-02-20202456209<![CDATA[Johtava lääkäri Vaalijala / Psykologi, Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus Pieksämäki]]>2024-02-20202456127<![CDATA[Palvelualuepäällikkö, arjen tuki- ja etäpalvelut / Määräaikainen palveluesihenkilön viransijaisuus asiakas- ja palveluohjauksessa ikääntyneiden palveluissa, Elisa Lajunen]]>2024-02-19202456043<![CDATA[Johtava sosiaalityöntekijä, sijais- ja jälkihuolto / Henkilöstöpäätös Johtava sosiaalityöntekijä, sijais- ja jälkihuolto 19.2.2024]]>2024-02-19202456167<![CDATA[Johtajaylilääkäri / VTR-rahoituksen myöntäminen ylilääkäri Björkstedt Eeva ajoille 26.2.-3.3.2024, 15.4.-21.4.2024 ja 20.5.-26.5.2024]]>2024-02-19202455609<![CDATA[Digijohtaja / Sosiaalihuolto Lifecare laajennuksen hankinta LogMonitor-järjestelmään, Neotide Oy]]>2024-02-19202456149<![CDATA[Digijohtaja / Materiaalihallinnon osastotilauspäätteiden ja ohjelmistopäivityksen suorahankinta, Finn-ID Oy]]>2024-02-19202455790<![CDATA[Palvelualuejohtaja, ikääntyneiden palvelut / Turvapuhelinpalvelu sisältäen turvapuhelimet, hälytystenkäsittelyjärjestelmän ja ylivuotopalvelun Etelä-Savon hyvinvointialueelle 1.6.2024-31.12.2027, optiomahdollisuus 1.1.-31.12.2028 - Tunstall Oy]]>2024-02-16202455789<![CDATA[Hyvinvointialuejohtaja / Johtajaylilääkärin sijaisen määrääminen ajalle 26.2.-4.3.2024]]>2024-02-15202455356<![CDATA[Digijohtaja / Asiakas- ja potilastietojärjestelmän yhteishankinnan esiselvityksen kertahankinta 2024 - NHG Finland Oy]]>2024-02-15202455302<![CDATA[Digijohtaja / Tiedonsiirtotyön suorahankinta Sosiaali-Effica -ohjelmiston lokitietojen siirtämisestä LogMonitoriin, Tietoevry Finland Oy]]>2024-02-14202455248<![CDATA[Digijohtaja / Mikkelin ja Savonlinnan Qpati-palvelinympäristöjen päivityksen hankinta, Tietoevry Finland Oy]]>2024-02-14202454612<![CDATA[Johtajaylilääkäri / Tutkimuslupa, LHA Old School -koulutukseen liittyvät lääkehoidon arvioinnit, Pauliina Laatunen]]>2024-02-13202454969<![CDATA[Ylihammaslääkäri, Mikkeli / Kolmen terveyskeskushammaslääkärin valinta Mikkeli 2024, työavain 575469]]>2024-02-12202455034<![CDATA[Tulosaluepäällikkö, konservatiivinen tulosalue / Kannettavan ultraäänilaitteen suorahankinta Mikkelin keskussairaalan palliatiiviseen yksikköön, Philips Oy]]>2024-02-12202454444<![CDATA[Johtajaylilääkäri / Tutkimuslupa, Nuorten tietämys ehkäisystä ja seksitaudeista, Anni Olenius ja Eevi Koivunen]]>2024-02-12202455106<![CDATA[Hankinta- ja talousjohtaja / Essoten vanhojen myyntisaamisten kirjaaminen luottotappioihin]]>2024-02-12202455226<![CDATA[Digijohtaja / Lifecare 2022 versionvaihdon koulutusten hankinta loppukäyttäjille, 2M-IT Oy]]>2024-02-12202454686<![CDATA[Palvelualuepäällikkö, pelastus- ja turvallisuuspalvelut / Pelastusajoneuvojen hankinta, minikilpailutus 2272, Veho Oy Ab]]>2024-02-09202454924<![CDATA[Palvelualuejohtaja, mielenterveys- ja päihdepalvelut / Lääkäripalvelujen hankinta nuorisopsykiatrian vastaanotolle ja nuorten mielenterveysvastaanotolle Savonlinnan keskussairaalaan ajalle 1.2.-31.12.2024, Psykiatri- ja psykoterapiapalvelut Kaustio & Parviainen Oy]]>2024-02-09202455056<![CDATA[Hallintopäällikkö / Hankintapäätös valtionavustuksella hankittavista asiatuntijapalveluista palveluverkkoselvityksen toteuttamiseen ja talouden tasapainottamiseen]]>2024-02-09202454928<![CDATA[Tila- ja tukipalvelujen johtaja / Etelä-Savon hyvinvointialueen kuljetuspalvelujen hankinta Savonlinnan seudulle 1.1.-31.10.2024, Kuljetusliike Mustapää Oy]]>2024-02-08202454779<![CDATA[Tila- ja tukipalvelujen johtaja / Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen rakennuksien RA 1, RA 8 ja RA 19 purkamiseen johtavan rakennusluvan konsultoinnin hankinta, Insinööritoimisto 2K Oy]]>2024-02-08202454791<![CDATA[Palvelualuejohtaja, sairaalapalvelut / Konservatiivisten alojen sairaalaetupäivystyksen lääkäripalvelujen suorahankinta Mikkelin keskussairaalaan ajalle 1.1.-30.6.2024, Kymenlaakson Laatupäivystys Oy]]>2024-02-08