<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Aluehallitus 24.06.2024 / Otto-oikeuskelpoisten päätösten käsittely]]><![CDATA[Aluehallitus 24.06.2024 / Tiedoksi saatettavat asiat]]><![CDATA[Aluehallitus 24.06.2024 / Eron myöntäminen Tuija Vänttiselle aluevaltuuston varavaltuutetun ja aluevaalilautakunnan jäsenen tehtävistä]]><![CDATA[Aluehallitus 24.06.2024 / Terveyspalvelujen palvelusetelit]]><![CDATA[Aluehallitus 24.06.2024 / Vastaus vaatimukseen vaikutusten arvioinnista (Savonlinna tarvitsee keskussairaalan Facebook-ryhmä)]]><![CDATA[Aluehallitus 24.06.2024 / Etelä-Savon hyvinvointialueen lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta]]><![CDATA[Aluehallitus 24.06.2024 / Etelä-Savon hyvinvointialueen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (sairaalat)]]><![CDATA[Aluehallitus 24.06.2024 / Sairaalapalvelutyöryhmän perustaminen]]><![CDATA[Aluehallitus 24.06.2024 / Itseoikaisu aluehallituksen päätökseen 10.6.2024 § 141, Sairaalatyöryhmän nimeäminen]]><![CDATA[Aluehallitus 24.06.2024 / Muutoksen hakeminen Etelä-Savon hyvinvointialueen lainanottovaltuuteen]]><![CDATA[Aluehallitus 24.06.2024 / Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen]]><![CDATA[Aluehallitus 24.06.2024 / Talousarvioraami 2025]]><![CDATA[Aluehallitus 24.06.2024 / Aluevaltuuston 17.6.2024 päätösten lainvoimaisuus ja täytäntöönpano]]><![CDATA[Aluehallitus 24.06.2024 / Hyvinvointialuejohtajan esiin nostamat ajankohtaiset asiat ja jäsenten esittämät kysymykset]]><![CDATA[Aluehallitus 24.06.2024 / Työjärjestyksen hyväksyminen]]><![CDATA[Aluehallitus 24.06.2024 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Aluehallitus 24.06.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Tilapäinen valiokunta, Vaalijalan kuntayhtymän lakkaamiseen liittyvät asiat 17.06.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Tilapäinen valiokunta, Vaalijalan kuntayhtymän lakkaamiseen liittyvät asiat 17.06.2024 / Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös]]><![CDATA[Tilapäinen valiokunta, Vaalijalan kuntayhtymän lakkaamiseen liittyvät asiat 17.06.2024 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Tilapäinen valiokunta, Vaalijalan kuntayhtymän lakkaamiseen liittyvät asiat 17.06.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Aluevaltuusto 17.06.2024 / Tiedoksi saatettavat asiat]]><![CDATA[Aluevaltuusto 17.06.2024 / Hyvinvointialueen aluevaltuutettujen valtuustoaloitteet]]><![CDATA[Aluevaltuusto 17.06.2024 / Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole käsitelty 31.12.2023 mennessä]]><![CDATA[Aluevaltuusto 17.06.2024 / Vastaus Pirkko Valtolan valtuustoaloitteeseen 21.2.2024, Hoidon jatkuvuuteen on panostettava Eloisan palvelujärjestelmää kehitettäessä]]><![CDATA[Aluevaltuusto 17.06.2024 / Vastaus Tero Juutin valtuustoaloitteeseen 21.2.2024, Aloite yhdenvertaisten lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluiden puolesta koko Eloisan alueella]]><![CDATA[Aluevaltuusto 17.06.2024 / Vastaus Nuorisovaltuuston valtuustoaloitteeseen 21.2.2024, Nuorten mielenterveyspalvelujen kehittäminen]]><![CDATA[Aluevaltuusto 17.06.2024 / Vastaus Sanna Nieminiityn valtuustoaloitteeseen 21.2.2024, omaishoidon tuen tarkastaminen]]><![CDATA[Aluevaltuusto 17.06.2024 / Vastaus Sanna Nieminiityn valtuustoaloitteeseen 21.2.2024, Palveluiden muutosten kartoittaminen]]><![CDATA[Aluevaltuusto 17.06.2024 / Vastaus Sanna Nieminiityn valtuustoaloitteeseen 21.2.2024, sosiaalinen kuntoutus]]>