Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 57


Liite 1 Yhteistyösopimus, nuorisovaltuusto

 

Yhteistyösopimus Etelä-Savon maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminnasta

 

Aluehallitus 04.03.2024 § 57  

9879/00.02.10/2023  

 

 

Valmistelija hankejohtaja Mari Teittinen p.044 417 3981

 

 

Hyvinvointialuelaissa (611/2021) todetaan, että aluehallituksen on asettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Lisäksi laissa todetaan, että vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.

 

Etelä-Savon maakuntaliitossa on toiminut Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto ("Esa-Manu"). Nuorisovaltuusto on mm.  edustanut nuoria maakunnan päätöksenteossa ja tuonut nuorten ajatuksia maakunnan toimielinten käsiteltäväksi, edistänyt nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja 
toimintamahdollisuuksia.  Jäsenillä on ollut useita eri tahojen alaisia edustus- ja asiantuntijatehtäviä sekä ohjausryhmäjäsenyyksiä.

 

Etelä-Savon alueella ei ole tarkoituksenmukaista pitää päällekkäisiä toimielimiä, jonka vuoksi nuorisovaltuusto siirrettiin hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen ja maakuntaliiton yhteistyö on kuitenkin perusteltua.  Yhteistyöstä on laadittu liitteenä oleva sopimus, joka turvaa ja mahdollistaa maakuntaliiton ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön nuorten asioihin liittyen sekä nuorisovaltuuston laaja-alaiset toimintaedellytykset.

 

Toimivalta                          Laki hyvinvointialueesta (611/2021) § 32

 Hallintosääntö § 18

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

 Aluehallitus hyväksyy maakuntaliiton ja hyvinvointialueen välisen yhteistyösopimuksen Etelä-Savon hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimintaan liittyen.

 

 

Päätös: 

 

 Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

Tiedoksi Mari Teittinen

 Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Saara Laukkanen

 Tanja Koistinen 

 Etelä-Savon maakuntaliitto Eveliina Pekkanen