Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 36


Liite 2 Äänestystiedot

 

Valtioneuvoston ohjausneuvottelu 9.11.2023

 

Aluehallitus 12.02.2024 § 36  

840/00.04.00/2024  

 

 

Valmistelija Konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä, p. 044 7700577

 

Vuosittainen hyvinvointialueen ohjausneuvottelu järjestettiin 9.11.2023. Liiteaineistona on virallinen pöytäkirja neuvottelusta.

 

Keskeinen osa neuvottelua on valtioneuvoston antamat suositukset hyvinvointialueelle. Etelä-Savon hyvinvointialueelle annettiin seuraavat suositukset:

VM:n ja STM:n suositusehdotukset:

  1. Alueen on vauhditettava päätöksentekoa toiminnan ja palveluiden uudistamiseksi sekä talouden tasapainottamiseksi.
  2. Alueen on kevennettävä palvelurakennetta ja -verkkoa sekä edelleen jatkettava digitaalisten palveluiden kehittämistä.
  3. Alueen tulee tarkistaa sairaalapalvelujen työnjakoa vastaamaan palvelutarpeen mukaista palveluiden saatavuutta ja kustannusvaikuttavuutta.
  4. Alueen on tunnistettava, suunniteltava sekä toimeenpantava tarvittavat toimet vuokratyön käytön vähentämiseksi.
  5. Alueen on nopeutettava ja vahvistettava YTA-yhteistyötä.

SM:n suositusehdotukset:

  1. Alueen on jatkettava toiminnan uudistamista.
  2. Onnettomuuksien määrää tulee vähentää tehokkaasti ja tulipalojen määrä tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Hyvinvointialueiden tulee onnettomuuksien ehkäisytyössä kiinnittää huomiota laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseen.
  3. Hyvinvointialueiden tulee parantaa toimintavalmiutta alueella toimintaympäristön riskejä vastaavalle tasolle.
  4. Hyvinvointialueiden pelastustoimien tulee varmistaa, että väestönsuojeluun varautumiseen kohdennetut resurssit ja osaaminen ovat riittävät ja suuntautuvat lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen.
  5. Hyvinvointialueiden tulee kiinnittää erityistä huomiota pelastuslaitosten työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen.

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus merkitsee tiedoksi ohjausneuvottelujen materiaalin ja toimenpidesuositukset.

 

Käsittely: 

 

Esittelijä täydensi esitystään seuraavasti:

Aluehallitus merkitsee tiedoksi ja toimenpiteitä varten ohjausneuvottelun huomiot ja toimenpidesuositukset ja lähettää ohjausneuvottelujen suositukset tiedoksi aluevaltuustolle.

 

 

Asiasta käydyn keskustelun aikana Janne Laine esitti Sanni Saaren, Jouni Koskelan ja Tero Juutin kannattamana seuraavan muutosesityksen:

"Merkitään vain tiedoksi suositukset."

 

Todettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että esittelijän esityksestä on tehty poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, ? että ne,? jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät JAA ja ne,? jotka kannattavat Janne Laineen esitystä äänestävät EI.

Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 JAA ääntä ja 4 EI ääntä. Puheenjohtaja totesi, ?että esittelijän täydennetty esitys on tullut aluehallituksen päätökseksi.

 

 

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin esittelijän täydennetyn esityksen mukaan.

 

 

 

 

 

Äänestystiedot
 Hyvinvointialuejohtajan esitys JAA / Laine EI / Tyhjä