Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2024/Pykälä 6


Liite 4 Liite 2_Avaava tase pitkä 1.1.2023
Liite 5 Liite 1_Avaava tase lyhyt 1.1.2023

 

Etelä-Savon hyvinvointialueen avaava tase 1.1.2023

 

Aluehallitus 29.01.2024 § 24 

 

 

 

Valmistelija vt. hankinta- ja talousjohtaja Tiia Tamlander, puh. 040 571 1983

 

 Etelä-Savon hyvinvointialueen varsinainen toiminta on alkanut 1.1.2023. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (jatkossa voimaanpanolain) 4 luku sisältää säännökset uudistuksen omaisuusjärjestelyistä. Voimaanpanolain 42 §:n mukaan omaisuuden ja velkojen siirto hyvinvointialueelle kirjataan asianomaisiin omaisuus- ja velkaeriin sekä peruspääomaan. Siirrot kirjataan luovuttavan organisaation tilinpäätöksen mukaisilla kirjanpitoarvoilla.

 

 Kirjanpitolautakunta on voimaanpanolain 42.4 §:n nojalla antanut voimaanpanolain 4 luvun säännöksiä täydentävän ja täsmentävän lausunnon nro 129 hyvinvointialueiden 1.1.2023 aloittavan taseen laatimisesta. Ohjeistuksen mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät omaisuus- ja pääomaerät kirjataan alkusaldojen muutoksina tilinavaukseen päiväykselle 1.1.2023. Tilinavaukseen kirjaamisen tarkoituksena on, että omaisuus- ja pääomaerien siirtoja ei esitetä vuoden 2023 liiketapahtumina talousarvion toteutumisvertailussa eikä rahoituslaskelmassa. Kirjanpitolain 3:3.1 §:n 5 kohdan mukaan tilinavauksen tulee perustua edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen.

 

 Etelä-Savon hyvinvointialueen avaava tase muodostuu Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelun aikaisesta taseesta, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän taseesta, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taseesta, kunnilta hyvinvointialueelle siirtyneistä vastuista ja omaisuudesta sekä useamman eri hyvinvointialueen kesken jakautuneelta Vaalijalan kuntayhtymältä vastaanotetuista omaisuudesta ja vastuista. Etelä-Savon hyvinvointialueen avaava tase per 1.1.2023 muodostuu yhdistelemällä erilliset taseet yhteen sekä huomioimalla Vaalijala-kuntayhtymän osalta aluehallituksessa 13.11.2023 § 315 käsitellyn tarkentavan jakautumissopimuksen vaikutukset. Sääksvuoren palvelukodin, poliklinikan ja toimintakeskuksen liikkeenluovutus Keski-Suomen hyvinvointialueelle toteutuu 1.1.2024 alkaen aluevaltuuston 6.11.2023 § 78 hyväksymän liikkeenluovutussopimuksen mukaisesti, joten Sääksvuoren kokonaisuus sisältyy vielä vuoden 2023 avaavaan taseeseen.

 

 Avaava tase tulee hyväksyä aluevastuustossa ennen vuoden 2023 tilinpäätöskäsittelyä. Avaavan taseen valmistelussa on tehty yhteistyötä tilintarkastajan kanssa sen oikeellisuuden varmistamiseksi.

 

 Etelä-Savon hyvinvointialueen avaavassa taseessa taseen loppusummaksi muodostui 451 420 233,68 euroa ja peruspääomaksi 46 284 798,92 euroa. Avaava tase lyhyen tasekaavan mukaisesti on esitetty liitteessä 1 ja pitkän, tilikohtaisen kaavan mukaisesti liitteessä 2.

 

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus
1. päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen Etelä-Savon hyvinvointialueen avaavan taseen per 1.1.2023; ja
2. toteaa, että aluehallitus käsittelee vuoden 2023 tilinpäätöksen ma 25.3.2023.

 

 

Käsittely: Merkitään, että konsernipalvelujen toimiajohtaja Sami Sipilä selosti asiaa kokouksessaja vastasi hallituksen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 

Tiedoksi talouspalvelut, tilintarkastaja

 

Aluevaltuusto 21.02.2024 § 6  

10871/00.02.10/2023  

 

 

 

 Asiaselostus: Aluehallitus 29.1.2024 § 24

 

 

Toimivalta Voimaanpanolaki 42 §, Hallintosääntö 8.4 §

 

 

Aluehallituksen esitys: 

 Aluevaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Etelä-Savon hyvinvointialueen avaavan taseen per 1.1.2023.

 

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 

Tiedoksi