Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2024/Pykälä 4


Liite 1 Osallisuusohjelma_250923

 

Etelä-Savon osallisuusohjelma

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 24.01.2024 § 4 

 

 

 

Valmistelija Hankejohtaja Mari Teittinen puh 044 417 3981

 

Etelä-Savon hyvinvointialueella on laadittu osallisuusohjelma monialaisena yhteistyönä lautakuntien ja vaikuttamistoimielinten kesken. Luonnos on viimeistelty esittelyvalmiiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa 31.5.2023 § 37, jonka jälkeen se on käsitelty vammaisneuvostossa 28.6.2023 § 23, nuorisovaltuustossa 29.8.2023 § 39, vanhusneuvostossa 18.10.2023 § 42 ja palvelu -ja tulevaisuuslautakunnassa 30.11.2023 § 49. Osallisuusohjelmassa kuvataan osallisuutta edistävät rakenteet, tavoitteet ja toiminta, joka ohjaa hyvinvointialueen toimintaa.

  

Osallisuutta edistetään lakisääteisten ja vapaaehtoisten vaikuttamistoimielinten lisäksi osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä sekä hyvinvointialueen kumppanuusyhteistyötä sidosryhmien kanssa. Konkreettisesti osallisuutta edistetään myös erilaisin asiakas- ja asukasraatitoimien avulla. Pääsääntöisesti maantieteellisesti laajan alueen työryhmien toiminta tapahtuu digitaalisin välinein, joskin erityisryhmien saavutettavuus on otettava erityisesti huomioon.

 

25.9.2023 päivättyyn osallisuusohjelmaan ei ole esitetty muutoksia.

 

 

Toimivalta Hallintosääntö 13.4 § 5 kohta

 

 

Esitys: 

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta hyväksyy osallisuusohjelman ja päättää esittää sen hyväksyttäväksi aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

 

 

Päätös: 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta hyväksyi osallisuusohjelman ja päätti esittää sen hyväksyttäväksi aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

 

 

 

 

 

Aluehallitus 12.02.2024 § 43 

 

 

 

Valmistelija Hankejohtaja Mari Teittinen puh 044 417 3981

 

Etelä-Savon hyvinvointialueella on laadittu osallisuusohjelma monialaisena yhteistyönä lautakuntien ja vaikuttamistoimielinten kesken. Ohjelma on hyväksytty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa 24.1.2024 ja edeltävästi käsitelty palvelu- ja tulevaisuuslautakunnassa sekä vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kokouksissa sekä nuorisovaltuustossa sähköisesti. Osallisuusohjelmassa kuvataan osallisuutta edistävät rakenteet, tavoitteet ja toiminta, joka ohjaa hyvinvointialueen toimintaa.

 

Osallisuutta edistetään lakisääteisten ja vapaaehtoisten vaikuttamistoimielinten lisäksi osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä sekä hyvinvointialueen kumppanuusyhteistyötä sidosryhmien kanssa. Konkreettisesti osallisuutta edistetään myös erilaisin asiakas- ja asukasraatitoimien avulla. Pääsääntöisesti maantieteellisesti laajan alueen työryhmien toiminta tapahtuu digitaalisin välinein, joskin erityisryhmien saavutettavuus on otettava erityisesti huomioon.

 

 

Toimivalta Hallintosääntö 9 § 2 mom. 3 kohta

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus hyväksyy osaltaan Etelä-Savon hyvinvointialueen osallisuusohjelman ja lähettää sen edelleen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

 

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 

 

Aluevaltuusto 21.02.2024 § 4  

2543/00.01.02.02/2023  

 

 

 

Asiaselostus: Aluehallitus 12.2.2024 § 43

 

 

Toimivalta Hallintosääntö 8.4 § 1 kohta

 

 

Aluehallituksen esitys: 

 Aluevaltuusto hyväksyy Etelä-Savon hyvinvointialueen osallisuusohjelman.

 

Käsittely:

 Merkitään, että kokouksessa aluevaltuutettujen kysymyksiin vastasi hankejohtaja Mari Teittinen.

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 

Tiedoksi