Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2024/Pykälä 13


Liite 20 Liite 1. Ryhmärahan hakeminen_hakulomake

 

Valtuustoryhmien ryhmärahan hakeminen vuodelle 2024

 

Aluehallitus 12.02.2024 § 38 

 

 

 

Valmistelija Hallintopäällikkö Antti Laurikainen  puh. 044 351 2502

 

Hyvinvointialuelain (611/2021) 27.2 §:n mukaan valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi hyvinvointialue voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on yksilöitävä tuen käyttötarkoitus. Tuen määrä valtuustoryhmittäin on ilmoitettava hyvinvointialueen tilinpäätöksessä. Valtuustoryhmien tulee raportoida avustuksen käytöstä käyttövuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Raportoinnin tulee sisältää kuluerittely, sanallinen kuvaus avustuksen käytöstä sekä maksutositteet.

 

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto päättänyt 12.12.2023 hyväksymässään vuoden 2024 talousarviossa varata aluevaltuutettua kohti 1500 euron määrärahan. Myönnettävän ryhmärahan määrä perustuu valtuustoryhmän jäsenten lukumäärään hakuhetkellä. Tuen hakeminen tapahtuu sähköisesti hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa. Tukea haettaessa tulee ilmoittaa haettavan tuen määrä sekä käyttökohteet, joihin sitä aiotaan käyttää. Tarkemmat hakemustiedot ilmenevät hakulomakkeelta. 

 

Toimivalta Laki hyvinvointialueesta 27.2 §

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus esittää aluevaltuustolle päätettäväksi:   
- valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi hyvinvointialue tukee taloudellisesti valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Jokaista aluevaltuutettua kohti varataan enintään 1500 euron ryhmäraha 1.1.2024-31.12.2024 väliselle ajanjaksolle     -  valtuustoryhmän on haettava aluevaltuuston ryhmärahaa 30.4.2024 mennessä.    
-  kunkin valtuustoryhmän on raportoitava ryhmärahan käyttäminen hyvinvointialueen tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä vuoden 2024 osalta hallintopäällikön antamien ohjeiden mukaisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely:

 Hallintopäällikkö Antti Laurikainen selosti asiaa kokouksessa.

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 Asian käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko klo 10.31-10.40.

 

 

Tiedoksi Valtuustoryhmät

 

Aluevaltuusto 21.02.2024 § 13  

352/02.05.01.04/2024  

 

 

 

 

Asiaselostus: Aluehallitus 12.2.2024 § 38

 

 

Toimivalta Laki hyvinvointialueesta 27.2 §

 

 

 

Aluehallituksen esitys: 

 Aluevaltuusto päättää, että:   
- valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi hyvinvointialue tukee taloudellisesti valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Jokaista aluevaltuutettua kohti varataan enintään 1500 euron ryhmäraha 1.1.2024-31.12.2024 väliselle ajanjaksolle     -  valtuustoryhmän on haettava aluevaltuuston ryhmärahaa 30.4.2024 mennessä.    
-  kunkin valtuustoryhmän on raportoitava ryhmärahan käyttäminen hyvinvointialueen tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä vuoden 2024 osalta hallintopäällikön antamien ohjeiden mukaisesti.

 

Käsittely: Jaana Strandman; perussuomalaisten vetoomus valtuustoryhmille olla hakematta ryhmärahaa.
 

 

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 

Tiedoksi valtuustoryhmät