Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2024/Pykälä 11


Liite 12 2024_1_Sopimus_liikkeen_luovutuksesta_Ristiina

 

Attendo Ikihyvä Oy:n Ristiina, Attendo vanhusyksikön ja Ristiina, Attendo kuntoutusyksikön henkilöstön siirto liikkeen luovutuksella Etelä-Savon hyvinvointialueelle

 

Aluehallitus 29.01.2024 § 7 

 

 

 

Valmistelija Henkilöstölakimies Aki Rasimus p. 040 656 7444, Palvelupäällikkö Niina Helminen p. 044 794 4002, Palvelupäällikkö Kirsi Ruutala p. 040 509 3514

 

Etelä-Savon hyvinvointialue ja Attendo Oy ovat neuvotelleet Ristiinassa sijaitsevien ikäihmisten ja vammaisten Attendo-kotien toiminnan siirtymisestä osaksi Eloisan toimintaa.

 

Neuvottelut ovat perustuneet siihen, että Attendo suunnittelee muutoksia toimintayksikköjensä toimintaan Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan alueella.

 

Neuvottelun tuloksena esitetään, että Attendo-kotien toiminta siirtyisi Eloisalle 1.4.2024. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että asiakkaiden asuminen jatkuu ja asiakkaat saisivat jatkossa tarvitsemansa palvelut kuten tähän asti, mutta Eloisan toteuttamana. Attendon henkilökunta siirtyisi Eloisan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

 

Sopimus henkilöstön siirtymisestä luovutuksensaajan palvelukseen liikkeen luovutuksen periaattein on liitteenä A.

 

Ikääntyneidenpalveluiden osalta liikkeen luovutus tarkoittaa ympärivuorokautista asumispalvelua, ikihyvästä Saarelmaksi.

 

Attendo Ikihyvän ikääntyneiden yksikössä on 17 ympärivuorokautisen asumisen paikkaa, joita on tähän saakka ostettu Eloisalle. Asiakkaiden sijoittaminen yksikköön on tapahtunut hyvinvointialueen palveluohjauksen kautta asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin perustuen. Asiakkaiden hoito on toteutunut hyvinvointialueen omiin yksiköihin verrattuna vastaavalla tavalla. Asiakkaita ja läheisiä on informoitu meneillään olevasta liikkeenluovutuksen valmistelusta.

 

Yksikössä on ollut henkilökuntaa Attendon Ikihyvän tekemän ilmoituksen perusteella 19 työntekijää, joista 1 hoivakodin johtaja ja 18 muuta työntekijää. Työntekijöistä 15 on vakinaisessa kokoaikaisessa työsuhteessa ja 5:llä on tuntityösopimus. Työntekijöistä 3:lla on määräaikainen työsopimus, joiden määräajat päättyvät vuosien 2025 ja 2026 aikana. Henkilöstörakenne vastaa ikääntyneiden palvelujen yksiköissä olevaa henkilöstörakennetta. Alustava henkilöstöinfo on Attendon toimesta pidetty ja varsinaiset liikkeenluovutukseen liittyvät kuulemiset järjestetään helmikuun aikana.

 

Eloisa jatkaa Ikihyvä ikääntyneiden yksikön toimintaa toistaiseksi ympärivuorokautisena yksikkönä. Yksikön integraatiota vieressä olevan oman yksikön Vaarinsaareen yhteyteen kartoitetaan jo valmisteluvaiheessa ja sitä jatketaan mahdollisen liikkeenluovutuksen jälkeen. Liikkeenluovutus tukee ikääntyneiden asumispalvelujen palvelutuotantosuunnitelmaa vähentäen ostopalveluja ja lisäten omaa palvelutuotantoa ja täten tasapainottaen palvelutuotantoa.

Liikkeenluovutuksen yhteydessä yksikön nimi myös muuttuu. Ikihyvän ja Vaarinsaaren yksiköissä järjestetyissä henkilöstöäänestyksissä yksikön uudeksi nimeksi liikkeenluovutuksen jälkeen on valittu Saarelma.

 

Vammaispalveluiden osalta liikkeen luovutus tarkoittaa:

 

Vammaisten asumisyksikössä asuu kahdeksan vammaispalvelujen asiakasta. Liikkeenluovutuksella turvataan vammaisten asiakkaiden kotien pysyvyys Ristiinassa tutussa ympäristössä ja laajennetaan hyvinvointialueen omaa palvelutoimintaa. Asumisyksikön henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella Eloisan palvelukseen. Vammaisten asumisyksikössä on ollut henkilökuntaa Attendon tekemän ilmoituksen perusteella yhdeksän työntekijää. Hoivakodin johtaja on ollut ikääntyneiden ja vammaisten asumisyksiköissä yhteinen. Lisäksi yksikössä on ollut yhdeksän työntekijää, joista kahdeksan on ollut vakituisessa ja yksi määräaikaisessa työsuhteessa. Neljä työntekijää on osa-aikaisessa työsuhteessa, neljällä työntekijällä on tuntityösopimus. Vammaisten asumisyksikölle määritetään uusi nimi liikkeenluovutuksen jälkeen. Yksikkö tulee tekemään tiivistä yhteistyötä Eloisan oman Porrassalmen palvelukodin kanssa.

 

 

Liikkeen luovutuksen taloudellinen vaikutus oheismateriaalina CloudMeeting järjestelmässä

 

Attendo järjestää helmikuun alussa henkilöstön kuulemisen, johon osallistuu Etelä-Savon hyvinvointialueen edustaja ja pääluottamusmiehet.

 

Toimivalta  Laki hyvinvointialueesta 43.1 §:n 2 kohta

     Hallintosääntö 9.2 §:n 3 kohta.

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä A olevan Attendo Ikihyvä Oy:n Ristiina, Attendo vanhusyksikön ja Ristiina, Attendo kuntoutusyksikön ja Etelä-Savon hyvinvointialueen välisen liikkeen luovutussopimuksen henkilöstön siirrosta liikkeen luovutuksella Etelä-Savon hyvinvointialueelle 1.4.2024 lukien.

Lisäksi aluehallitus esittää valtuustolle, että tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa.

 

Käsittely:
Aluehallituksen jäsen Sanni Saari ilmoitti olevansa esteellinen (palvelussuhdejäävi, HL 28.1 § 4 kohta). Esteilmoitus hyväksyttiin yksimielisesti ja Sanni Saari poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 9.34- 9.35.
Kokoukseen saapui Saaren henkilökohtainen varajäsen Eero Sistonen käsittelyn ajaksi.

 

 

 Merkitään että henkilöstölakimies selosti asiaa kokouksessa.

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 

Tiedoksi 

 

Aluevaltuusto 21.02.2024 § 11  

139/00.02.10/2024  

 

 

 

 Asiaselostus: Aluehallitus 29.1.2024 § 7

 

 

Toimivalta Hallintosääntö 8.4 §

 

 

Aluehallituksen esitys: 

 Aluevaltuusto hyväksyy liitteenä A olevan Attendo Ikihyvä Oy:n Ristiina, Attendo vanhusyksikön ja Ristiina, Attendo kuntoutusyksikön ja Etelä-Savon hyvinvointialueen välisen liikkeen luovutussopimuksen henkilöstön siirrosta liikkeen luovutuksella Etelä-Savon hyvinvointialueelle 1.4.2024 lukien.

Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa.

 

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 

Tiedoksi Attendo Ikihyvä Oy