Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 12.04.2023/Pykälä 134


 

Valtuuston kokouksen 28.3.2023 päätösten lainvoimaisuus ja  täytäntöönpano

 

Aluehallitus 12.04.2023 § 134  

3412/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija hallintopäällikkö  Antti Laurikainen, puh. 044 3512502 

 

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 43 §:n mukaisesti aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Hyvinvointialueesta annetun lain 101 §:n mukaisesti, jos aluehallitus katsoo, että aluevaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, aluehallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava aluevaltuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Aluevaltuusto päätti ja käsitteli 28.2.2023 seuraavat asiat:

 

11 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi. 

 

 12 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

 Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

 13 § Työjärjestyksen hyväksyminen

 Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

 14 § Varavaltuutetujen määrän täydentäminen

Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

15 § Tilapäisen valiokunnan lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

16 § Aluevaltuutettu Tapani Liukkosen valtuustoaloite 14.2.2023 koskien aluevaltuuston kokousten kokousjärjestelyitä

Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

17 § Aluevaltuutettu Jarno Strengellin valtuustoaloite 21.6.2022 koskien maksuhuojennus- ja toimeentulotuen hakemista näkyväksi asiakaslaskuissa

Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

18 § Keskustan valtuustoaloite 27.9.2022 koskien luottamushenkilöiden työskentelyssään tarvitsemia laitteita

Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

19 § Tilapäisen valiokunnan selvitys aluevaltuustolle
Päätös annetaan tiedoksi asianosaisille.

 

20 § Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

Päätös annetaan tiedoksi valituille.

 

21 § Valtuustolaoitteet

Aluehallitus lähettää aloitteet edelleen valmisteltavaksi seuraavasti ja ilmoittaa aloitteen tekijöille:

Aluevaltuutettu Seija Puputin valtuustoaloite: Vastaanottoajanvarauksen ja siihen sisältyvän takaisinsoittojärjestelmän kehittäminen asiakasystävällisemmäksi

  • Aluehallitus lähettää aloitteen käsiteltäväksi terveyspalvelujen toimialajohtajalle

 

Aluevaltuutettu Satu Taavitsaisen valtuustoaloite: Huoneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joiden työhön kuuluu salassa pidettäviä asioita

 

Aluevaltuutettu Tero Juutin valtuustoaloite: Konsultoivia ja kiertäviä psykiatrisia sairaanhoitajia Etelä-Savon hyvinvointialueella kouluterveydenhuoltoon

 

Aluevaltuutettu Eero Sistosen valtuustoaloite: Kestävät toimintatavat arkipäiväiseksi asiaksi hyvinvointialueella

  • Aluehallitus lähettää aloitteen käsiteltäväksi terveyspalvelujen toimialajohtajalle

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

  

 Aluehallitus toteaa, että aluevaltuuston 28.3.2023 kokousten päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat aluevaltuuston toimivaltaan ja, että päätökset eivät ole lainvastaisia. Aluehallitus panee aluevaltuuston edellä mainitut päätökset täytäntöön.

 

Päätös 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.