Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 363 

Ensihoidon palvelutasopäätös

 

Turvallisuuslautakunta 23.11.2023 § 27 

 

 

 

Valmistelija ensihoidon ylilääkäri Janne Kuusela, p. 044 351 9608 ja palvelualuejohtaja (ensihoito) Marko Pylkkänen, p. 040 359 6742

 

Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu on terveydenhuoltolain (30.12.2010, 39 §) mukaisesti hyvinvointialueella. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä ja muut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan kotona annettavat päivystykselliset lähipalvelut yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden.

 

Hyvinvointialue tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty

koulutus, yhteistyöalueen ensihoitokeskuksen valmistelemat tavoitteet ajasta, jossa väestö tavoitetaan, ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksessä on määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu toteutetaan

tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä otetaan huomioon ensihoidon ruuhkatilanteet sekä yhteistyöalueen resurssit.

 

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto 18.9.2023/§ 72 hyväksyi palvelujen tuotantosuunnitelman pohjalta tehdyt ja esitetyt linjaukset ja toimintaperiaatteet noudatettaviksi sekä vahvisti toimiala- ja palvelualuekohtaiset euromääräiset sopeuttamistoimien tavoitteet sekä

totesi, että liiteasiakirjoissa olleita yksityiskohtaisia toimia käsitellään vuosittain talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä.

 

Aluevaltuuston päätöksen mukaisesti ensihoitopalveluihin muodostetaan yksi kenttäjohtojärjestelmä, jossa ensihoitopalvelun operatiivista toimintaa johtaa yksi päivystävä kenttäjohtaja. Muu ensihoitopalvelun palvelurakenneuudistus tehdään osana ensihoitopalvelun palvelutasopäätöstä, jossa arvioidaan yksikköjen rakennetta (esim. yhden henkilön, moniammatillinen, vati ja lääkäriyksiköt) ja määrää. Kiireettömien ensihoitotehtävien etäarvioinnin puhelin toimintaa käynnistetään ja samoin turvataan kenttäjohdon keskittämisen myötä vaativien tilanteiden hoitamista. Henkilöstön äkillisiä poissaoloja ei joka tilanteessa täydennetä ylityönä vaan toimitaan yhden henkilön yksikkönä tai vähemmällä resurssilla tai tiivistetään tilannekohtaisesti sovittavaa yhteistyötä pelastus- ja turvallisuuspalvelujen kanssa.

 

Toimialajohtajan esitys: 

 Etelä-Savon turvallisuuslautakunta
1. hyväksyy liitteenä olevan esityksen Etelä-Savon hyvinvointialueen ensihoitopalvelun palvelutasopäätökseksi ja
2. lähettää palvelutasopäätöksen aluehallitukselle hyväksyttäväksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely:

 Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko 13.48 - 13.52.

 

 Merkitään, että Jarno Strengell ilmoitti olevansa esteellinen (Mikkelin kaupunginhallituksen 1. vpj., yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä. Jarno Strengellin henkilökohtainen varajäsen Markku Nousiainen liittyi kokoukseen.

 

 Merkitään, että Mervi Lipsanen ilmoitti olevansa esteellinen (Savonlinnan kaupunginhallituksen varajäsen, yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä.

 

 Merkitään, että ensihoidon palvelualuejohtaja Marko Pylkkänen ja ylilääkäri Janne Kuusela selostivat asiaa kokouksessa.

 

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

 

 

Tiedoksi 

 


Aluehallitus 04.12.2023 § 363  

8993/00.01.02.02/2023  

 

 

Valmistelija ensihoidon ylilääkäri Janne Kuusela, p. 044 351 9608 ja palvelualuejohtaja (ensihoito) Marko Pylkkänen, p. 040 359 6742

 

Asiaselostus: Turvallisuuslautakunta 23.11.2023, 27 § (ks. asian aiempi käsittely).

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus hyväksyy liitteenä olevan esityksen Etelä-Savon hyvinvointialueen ensihoitopalvelun palvelutasopäätökseksi.

Käsittely:

 Merkitään, että ensihoidon palvelualuejohtaja Marko Pylkkänen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

 

 

Tiedoksi