Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 313


 

Aluevaltuuston kokouksen 6.11.2023 päätösten lainvoimaisuus ja täytäntöönpano

 

Aluehallitus 13.11.2023 § 313  

9893/00.02.10/2023  

 

 

Valmistelija hallintopäällikkö Antti Laurikainen, puh. 044 351 2502

 

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 43 §:n mukaisesti aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Edellä mainitun lain 101 §:n mukaan aluehallituksen katsoessa, että aluevaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, aluehallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava aluevaltuuston uudelleen käsiteltäväksi.             

 

 75 § Valtuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi. 

76 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi.

77 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi.

78 § Sääkvuoren palvelukodin, toimintakeskuksen ja poliklinikan liikkeenluvutus Keski-Suomen hyvinvointialueelle
Aluehallitus antaa päätöksen toimenpiteitä varten konsernipalvelujen toimialajohtajalle.

79 § Osavuosikatsaus 1.7.-30.9.2023
Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi.

80 § Vastaus Liisa Pulliaisen valtuustoaloitteeseen 13.6.2023
Aluehallitus merkitseee asian tiedoksi.


81 § Jarno Strengelin eronpyyntö aluehallituksen varavaltuutetun tehtävästä
Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa päätöksen tiedoksi eron saaneelle ja uudelle aluehallituksen varajäsenelle.

82 § Olli Marjalaakson eronpyyntö aluevaltuuston varavaltuutetun tehtävästä
Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa päätöksen tiedoksi eron saaneelle varavaltuutetulle.


83 §  Pelastustoimen palvelutasopäätös
Aluehallitus antaa päätöksen toimenpiteitä vasten pelastus- ja turvallisuuspalvelujen toimialajohtajalle.

84 § Ilmoitusasiat
Aluehallitus merkitsee asiat tiedoksi.85 § Hyvinvointialueen aluevaltuutettujen valtuustoaloitteet
Aluehallitus lähettää aloitteet edelleen valmisteltaviksi seuraavasti ja ilmoittaa aloitteen tekijöille:


Kirsi Visusen ja Jaana Strandmanin valtuustoaloite koskien sairaanhoitajien työpanoksen kohdentamista
- Aluehallitus lähettää aloitteen käsiteltäväksi terveyspalvelujen toimialajohtajalle.
 

Sanna Nimelän valtuustoaloite koskien nuorille suunnatun päivä- sekä ympärivuorokautisen moniammatillisen kuntoutuksen lisäämistä
- Aluehallitus lähettää aloitteen käsiteltäväksi terveyspalvelujen toimialajohtajalle.

 

Eija Stenbergin valtuustoaloite: Etelä-Savon hyvinvointialueen kokousten inhimillisemmät kokousaikataulut

-          Aluehallitus lähettää aloitteen käsiteltäväksi konsernipalvelujen toimialajohtajalle.

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus toteaa, että aluevaltuuston 6.11.2023 kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat aluevaltuuston toimivaltaan ja että päätökset eivät ole lainvastaisia. Aluehallitus panee aluevaltuuston edellä mainitut päätökset täytäntöön

 

 

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.