Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 75


 

Valtuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Aluevaltuusto 06.11.2023 § 75  

    

 

 

Laki hyvinvointialueesta §:n 99 mukaan: "Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos hyvinvointialue huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä."

 

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan kokouskutsu on lähetettävä, mikäli mahdollista vähintään 10 päivää ennen aluevaltuustoon kokousta kuitenkin viimeistään 4 päivää ennen aluevaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava hyvinvointialueen verkkosivuilla.

 

Kirjallinen kutsu on toimitettu aluevaltuutetuille sähköpostitse 27.10.2023. Kokouksesta on tiedotettu yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 27.10.2023.

 

Hyvinvointialueesta annetun lain 108 §:n mukaan aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti. Läsnä olevien valtuutettujen lukumäärä todetaan sähköisestä kokoushallintajärjestelmästä.

 

 

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.