Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 28.06.2023 klo 18:04 - 20:36

Pykälä   Otsikko  
216   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
217   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
218   Työjärjestyksen hyväksyminen
219   Aluevaltuuston kokouksen 13.6.2023 päätösten lainvoimaisuus ja täytäntöönpano
220   Hyvinvointialuejohtajan esiin nostamat ajankohtaiset asiat ja aluehallituksen jäsenten tekemät kysymykset
221 Talouden kuukausikatsaus tammi-toukokuu
222 Vuoden 2024 talousarvio-ohje
223 Etelä-Savon hyvinvointialueen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle aluevaltuuston 28.3.2023 19 § koskevassa asiassa
224 Etelä-Savon hyvinvointialueen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle aluevaltuuston 28.3.2023 20 § koskevassa asiassa
225   Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointi
226 Sairaalapalveluiden kiireelliset investoinnit
227   Lastensuojelun sosiaalityön virkojen perustaminen
228   Saatavien poistoa koskeva oikaisuvaatimuksen käsittely (Salassa pidettävä JulkL 24.1 § 25 kohta)
229 Lausunto aluehallituksen jäsenten esteellisyydestä
230   Ottokelpoiset päätökset
231 Tiedoksi saatettavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Auvinen Hannu jäsen
Huupponen Erkki jäsen
Järvinen Heli jäsen
Kuikka Seija jäsen
Laine Janne jäsen
Laukkanen Heikki puheenjohtaja
Moilanen Soili jäsen
Peitsaro Panu jäsen
Seppälä Arto 1. varapuheenjohtaja
Stenberg Eija jäsen
Strandman Jaana jäsen
Valtola Oskari jäsen
Valtola Pirkko 2. varapuheenjohtaja
Juuti Tero henkilökohtainen varajäsen
Koskela Jouni henkilökohtainen varajäsen
Soininen Mali henkilökohtainen varajäsen
Mikkonen Anna-Kristiina valtuuston puheenjohtaja
Ilmoniemi Mira valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Vehmala Tommi valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Seppälä Santeri hyvinvointialuejohtaja
Kuosmanen Kimmo terveyspalvelujen toimialajohtaja
Kaukonen Niina ikääntyneiden palvelujen toimialajohtaja
Laurikainen Antti pöytäkirjanpitäjä
Poikolainen Tarja lakimies

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon Etelä-Savon hyvinvointialueen www-sivuille